Fremmer selvstændighed

MIT engagement:
Jeg tager aktivt ansvar, løser selvstændigt mine opgaver og griber muligheden for udvikling. Derigennem styrker jeg mig selv og mine kompetencer.

VORES succes:
Vi uddelegerer ansvar på alle plan som led i den pågældende opgave. Sådan viser vi tillid til vores medarbejdere og deres evner.

Handler ansvarligt

MIT engagement:
Jeg er opmærksom på konsekvenserne af mine beslutninger og handler ansvarligt. Derigennem yder jeg et vigtigt bidrag, som jeg er stolt af.

VORES succes:
Vi tager hensyn til økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige interesser. Samtidigt er vi opmærksomme på den enkelte medarbejders ressourcer.

Skaber tillid

MIT engagement:
Jeg skaber en tillidsfuld kultur ved at være respektfuld, anerkendende og åben. Jeg bliver inspireret i disse omgivelser.

VORES succes:
Vi kommunikerer åbent og ærligt. Vi anerkender gode ideer og præstationer. Vi håndterer kritik konstruktivt og respektfuldt.

Opbygger partnerskaber

MIT engagement:
Jeg tager hensyn til mine kollegers og kunders interesser for at etablere værdifulde relationer. Derved skaber jeg en samarbejdende atmosfære.

VORES succes:
Vi opbygger bæredygtige og langvarige forhold til vores interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi stræber efter gensidige fordele.

Overholder aftaler

MIT engagement:
Jeg er ansvarlig for mine mål og når dem engageret og proaktivt. Jeg motiveres af mine resultater.

VORES succes:
Vi holder, hvad vi lover, og stræber konsekvent efter at nå vores mål. For at sikre vores virksomheds succes tager vi udfordringerne til os.

 

Hvad ligger til grund for alt dette?