Generelle betingelser Varmekontrol hjemmeside

1. Ejer

Varmekontrol A/S
Hobrovej 317A
9200 Aalborg SV
CVR: 1290 0988
Telefon: 96 30 24 44

er ejer af denne hjemmeside. Brugen af denne hjemmeside og dens indhold er underlagt nedenstående brugerbetingelser.

2. Generelle betingelser for brugen af hjemmesiden

Brugeren må ikke misbruge data og oplysninger, f.eks. ved uberettiget indtastning af tredjemands data. Brugeren må ikke misbruge portalen til nogen form for svigagtig aktivitet eller andre kriminelle handlinger. Brugeren forpligter sig til at fritage Varmekontrol og Varmekontrols medarbejdere fra ethvert krav fra tredjemand (herunder sagsomkostninger) der kan henføres til en ikke kontraktuel, misbrug eller på anden måde ulovlig brug af hjemmesiden og dens indhold. Varmekontrol har ret til, til enhver tid at spærre adgangen til hjemmesiden i tilfælde, at brugeren ikke opfylder betingelserne for brugen af hjemmesiden.

Varmekontrol forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre hjemmesiden eller dens indhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

På trods af den største omhu i forbindelse med etableringen, driften og opdateringen af hjemmesiden og dens indhold Varmekontrol påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til:

a) fejlagtige oplysninger på hjemmesiden (udelukket er i særdeleshed ansvaret for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af oplysninger, herunder stavefejl, trykfejl eller regnefejl)

b) nedbrud/manglende funktionalitet af hjemmesiden eller virus spredt via hjemmesiden.

c) brugen af rådgivningen på Varmekontrols hjemmeside, herunder om henvisningen til lovgivningen er opdateret.
 
d) oplysninger indsat af tredjemand uberettiget

e) oplysninger der er indsat under misbrug eller krænkelse af brugerbetingelserne eller gældende love.

f) nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer (uanset hvilken slags), eller arbejdskonflikter.

g) indholdet eller funktionaliteten af de internetsider, som der linkes til via hjemmesiden. (Varmekontrol har ikke gennemgået eller godkendt indholdet på disse hjemmesider og Varmekontrol påtager sig derfor intet ansvar herfor)

Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder også for det personlige ansvar fra medarbejdere, juridiske repræsentanter og stedfortrædende for Varmekontrol.

4. Databeskyttelse af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler Varmekontrol og med hvilket formål:

a) Varmekontrol indsamler oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og email, som indsamles via hjemmesiden i forbindelse med bestilling af nyhedsbrev eller brochuremateriale eller i forbindelse med anmodning om at Varmekontrol sender et tilbud på dennes produkter. Varmekontrol bruger kun personoplysningerne til at kontakte brugeren vedrørende det forhold, som brugeren på forhånd har anmodet om.

Man kan til en hver tid framelde sig at modtage nyhedsbrevene nederst i den fremsendte mail.

4.1 Videregivelse
Varmekontrol forpligter sig til ikke at videregive data til eksterne tredjeparter, medmindre dette kræves i hen-hold til eventuelle lovkrav.

4.2 Sikkerhedsforanstaltninger
Dine personoplysninger opbevares sikkert mod uvedkommendes adgang og kun betroede medarbejdere får adgang til oplysningerne.

4.3 Spørgsmål og indsigelser om personoplysninger
Du har til enhver tid ret til få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer i henhold til reglerne i lov om beskyttelse af personoplysninger.

Såfremt du har indsigelse eller spørgsmål til behandlingen eller sikkerheden af dine personlige oplysninger, kan du henvende dig til:

Varmekontrol A/S
Hobrovej 317A
9200 Aalborg SV
Telefon: 96 30 24 44
Email: v@rmekontrol.dk

5. Cookies

Varmekontrols hjemmeside bruger cookies til statistisk analyse af besøgendes adgang. Cookies er tekst filer, der er gemt på din computer og de oplysninger, der genereres af cookie’en overføres til vores server. Vi benytter disse oplysninger til at analyse brugen af hjemmesiden med det formål at optimere hjemmesiden. IP-adressen bliver anonymiseret straks efter forarbejdningen og herefter gemt. De oplysninger, der genereres af cookie’en vil ikke blive videregivet til tredjepart.
Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies.

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookis, bedes du fjerne krydset i feltet her nedenfor.

6. Immaterielle rettigheder til hjemmesiden

Varmekontrol har alle rettigheder til hjemmesidens form og indhold herunder ophavsrettigheder til billeder, tekst, lydfiler, software, varemærkerettigheder til logoer og lignende immaterielle rettigheder.

7. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden, er underlagt dansk ret, og klager modtages udelukkende gennem Varmekontrol A/S’s hovedkvarter. I tilfælde af klager fra Varmekontrol mod brugere er det deres bopæl, der er afgørende for valg af værneting, med mindre at klagen fra Varmekontrol retter sig mod erhvervsdrivende, eller personer uden almindelig værneting i Danmark eller personer der har bopæl eller opholdssted i udlandet eller hvis deres bopæl eller opholdssted på klagetidspunktet er ubekendt. I alle disse tilfælde skal Varmekontrols hovedkvarter anses for at være rette værneting.

8. Ændring af brugerbetingelserne

Varmekontrol forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, forny eller på anden måde tilpasse disse brugerbetingelser uden pligt til at informere brugerne. På hjemmesiden vil den til enhver tid mest aktuelle version af brugerbetingelserne være tilgængelig fra gyldighedsdatoen. Ved brug eller fortsat brug af hjemmesiden efter ændringerne erklærer brugeren sig indforstået med ændringerne og modtagelsen af de aktuelle brugerbetingelser.