Tag affære inden skaden sker med en fugtmåler

Har skimmelsvamp først gjort sit indtog i boligen, er det ikke bare sundhedsskadeligt, men også svært og dyrt at komme af med. Med Varmekontrols fugtmåler installeret er det let for beboerne selv at justere indeklimaet  og forebygge skimmelsvamp.
 

Sundere indeklima og bedre trivsel

Med Varmekontrols fugtmåler installeret i boligen, kan beboerne selv justere adfærden, så indeklimaet hele tiden er i orden og skimmelsvamp forebygges. Måleren registrerer løbende luftfugtighed og temperatur, og giver via forskellige displayvisninger beboerne besked, hvis de skal gøre noget.

  • Visuelle alarmvisninger i display
  • Online informationer til administrator
  • Hjælp til forebyggelse af skimmelsvamp og dyre boligsaneringer
  • Opnå sundere indeklima og øget trivsel
  • Fjernovervåges via istas trådløse radiatornetværk symphonic®.

Tag affære før skaden sker

Som administrator kan du følge udviklingen i luftfugtigheden på webportalen ista online. Det gør det let at tage affære, før skaden sker.

Som ekstra sikkerhed kan du vælge også at få udarbejdet kvartalsvise rapporter over kritiske lejemål, hvor luftfugtigheden er for høj.

Kontakt Varmekontrol

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller send en e-mail til v@rmekontrol.dk for mere information.