symphonic® - det radiobaserede aflæsningssystem

Foretrækker du en samlet løsning, hvor ejendommens vand- og varmeforbrug bliver fjernaflæst?
Så er der mange fordele ved at vælge aflæsningssystemet symphonic®, der er udviklet på en højt avanceret datateknologi:

  • Ingen behøver at være hjemme under aflæsningen
  • Målerne bliver løbende aflæst - helt automatisk
  • Registreringerne gemmes i en central opsamlingsenhed
  • Regnskabet kan leveres hurtigere, da alle målere bliver aflæst samtidig
  • Slut med at estimere forbruget, hvor aflæseren ikke har fået adgang

Altid præcise målinger - uden at forstyrre privatlivets fred

Vælger du symphonic®, bliver forbruget aflæst helt automatisk. Det sker ved, at forbrugsdataene fra målerne sendes via radiosignaler til en central opsamlingsenhed uden for boligen. Dermed slipper du for at få besøg af en aflæser, og du er samtidig sikret et mere korrekt regnskab, ganske enkelt fordi det ikke er nødvendigt at estimere forbruget de steder, hvor aflæseren ikke har fået adgang.

Samlet vand- og varmeløsning

De automatiske registreringer gemmes i en central opsamlingsenhed, fx i ejendommens opgang, kælder eller i et særskilt rum. Her samles alle data for samtlige målere i ejendommen.

Fra opsamlingsenheden overføres informationerne til Varmekontrol. Via opsamlingsenheden er det muligt at indhente månedsværdier for samtlige målere 18 måneder tilbage i tiden. Derudover kan man via enheden få oplyst, om en måler skulle være defekt, ligesom det vil blive registreret, hvis der har været forsøg på manipulation af enkelte målere.

Kontakt Varmekontrol

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller send en e-mail til v@rmekontrol.dk for mere information.