Acontoberegning

Acontoberegning

Lad Varmekontrol beregne den nye acontobetaling

Beboernes forbrug af energi er meget individuel og derfor meget forskellig. Bl.a. af den grund bør acontobetalingen også beregnes individuelt.

Det foregår på den måde, at vi, på baggrund af det senest udarbejdede årsregnskab beregner hvad den nye acontobetaling skal være. Sammen med årsregnskabet fremsendes en liste til ejer / administrator, hvorpå er anført de enkelte lejeres måneds- og års aconto.

For de ejere / administratorer der kan indlæse en fil i et huslejesystem, vil der blive sendt en fil med de nye a-contotal, som så kan indlæses direkte i huslejesystemet. Derved starter opkrævningen automatisk på den aftalte opkrævningsmåned.

Hvad er fordelene ved den automatiske individuelle acontoberegning?

  • Det sikrer at det enkelte lejemåls acontobetaling altid tilrettes efter den faktiske udgift.
  • Det sikrer at lovens krav om maksimalt at opkræve et beløb der svarer til den forventede udgift for det specifikke lejemål, bliver overholdt.
  • Lejere med meget store efterbetalinger, hvor betalingen deles over flere måneder, vil sandsynligvis ikke længere forekomme.
  • Varslingen af acontoændringen sker via den årlige udgiftsopgørelse, og derved spares udsendelsesomkostningerne ved separat brevvarsling.
  • Der skal ikke længere bruges resurser på manuelt at beregne acontobeløb.
  • For ejendomme med huslejesystem træder opkrævningen af de nye acontobeløb i kraft på det tidspunkt det er aftalt. Man behøver ikke at taste beløb og huske på nye opkrævningstidspunkter.
  • Prisen for acontoberegningsordningen er meget lav, og ordningen vil derfor betyde væsentlige besparelser.
  • Hvis der midt på året bliver behov for at beregne en ændret acontobetaling, f.eks. på grund af prisstigninger, så kan det meget let og hurtigt beregnes.

Mere information

Kontakt Varmekontrol

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller send en e-mail til v@rmekontrol.dk for mere information.