ultego® III perfect

ultego® III perfect ultralydsmåler

til vandbaserede varmesystemer

ultego® III perfect kan anvendes til varmeenergimåling på mindre, mellemstore og store vandbaserede central- og fjernvarmeanlæg, typisk i en- og flerfamiliehuse, samt i etageejendomme. Den kan desuden anvendes i alle vandbaserede varmesystemer, vandbaserede kølesystemer og kan kombineres som varme-/kølemålere.

  • Ultralydsmåler med stor målenøjagtighed
  • Ingen bevægelige dele – lang levetid
  • Batteri med levetid op til 16 år
  • Permanent hukommelse – ingen datatab
  • Gemmer aflæsningsværdier 15 mdr. tilbage
  • Mulighed for radiobaseret aflæsning
  • Leveres med pulsudgange for energi og volumen
  • MID-godkendt måler

Mere information

Kontakt Varmekontrol

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller send en e-mail til v@rmekontrol.dk for mere information.