Tast selv udgifts- og acontooplysninger

Du kan selv indberette udgifts- og acontooplysninger på ista online. Det er let og tidsbesparende, giver bedre datakvalitet og hurtigere leveringstid på regnskaber.

Log på ista online - dit brugernavn og password fremgår øverst på alle Varmekontrols udgiftsskemaer og acontolister. Er du allerede ista online bruger, kan du benytte dit eksisterende login.