Contenthub Cover

-

Arne Swank (Rondom Wonen): Met ReduQ Extra een betere rendementsbewaking van WKO

Onderwerpen: Innovatie, Verwarming, Energie besparen, Organisatie, Producten

Rondom Wonen is een niet al te grote woningcorporatie en actief in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met 30 gedreven medewerkers verhuren en beheren zij ca. 2700 verhuureenheden, inclusief vijf allround vakmannen, onze ambassadeurs bij de huurders in onderhoud en mutatie.
De corporatie heeft haar missie in 2021 opnieuw herijkt. De wereld verandert sterk en dat gebeurt ook in de corporatiesector. “Onze kernwaarden zijn dichtbij, meedenkend en oprecht. Dat betekent dat mensen ons makkelijk weten te vinden, dat we binnen onze mogelijkheden actief aan de realisatie van woonwensen van onze huidige en toekomstige huurders werken en dat we duidelijk zijn over wat er wel en niet kan en dat ook uitleggen.”
We spraken met Arne Swank, Manager Vastgoed van Rondom Wonen.

Energiebesparing en duurzaamheid

“Verduurzamen is één van de drie belangrijke thema’s die bij veel corporaties een rol speelt, zo ook bij ons" zegt Arne. "Om het in perspectief te zetten, zijn de anderen onderwerpen ‘meer mensen passend huisvesten’ en ‘betaalbaarheid’. Hoewel we op dit moment fors inzetten op het vergroten van het aantal sociale huurwoningen, zijn we voorzichtig aan ook bezig met enkele verduurzamingsprojecten. Dat kunnen kleine maar ook grotere ingrepen zijn. Overigens levert Rondom Wonen al 15 jaar grondgebonden woningen op met een warmtepomp. En soms ook een appartementengebouw, zoals ‘De Kluut’ aan de Raaigras in Pijnacker. Hier bevindt zich een WKO installatie met zg. open bronnen.”

WKO installatie functioneerde niet zoals verwacht

“Mede vanuit duurzaamheidsperspectief was het gebouw opgeleverd met een hybride installatie: 2 warmtepompen en voor de piek aangevuld met 2 kleine gasketels. Wat we in ieder geval geleerd hebben is dat dit soort complexen in de praktijk lastig zijn te beheren. Er bleek namelijk nog best veel gas te worden gebruikt en bij analyses bleek dat de warmtepomp en de bijbehorende regeling niet altijd deden zoals het was bedacht. Feitelijk loop je dan achter de feiten aan.”

ReduQ Extra voor diepgaand inzicht in WKO

“We hebben aan Energievisie uit Poortugaal cq. Rick van der Graaf, gevraagd of hij ons kon adviseren hoe we zaken beter ‘aan de voorkant’ konden gaan regelen. Hij had ons al eerder geholpen met zowel technische vraagstukken als ook de afrekenmethodiek, dus het lag voor de hand zijn expertise te vragen. Zijn advies was om via goede monitoring van de installaties, gewaarschuwd te worden wanneer het theoretisch bedachte rendement ging afwijken. Omdat onze verbruiksmeters in zowel de installatieruimte als in de woningen via ista Nederland worden opgenomen, zijn we samen met hen in gesprek gegaan over hoe we een betere rendementsbewaking konden verkrijgen. Door toepassing van de energiemonitoringtool ReduQ Extra van ista hebben we ook historisch inzicht in verbruiksdata en kan door data analyse ingezoomd worden op het functioneren van de installatie.”

Hoog rendement van WKO en minder gasverbruik van belang voor onze huurders

“Voor onze huurders is het van belang zo min mogelijk gas te verbruiken. Dat kan door de warmtepompen beter in te regelen en ook door signalering, wanneer deze niet optimaal worden gebruikt bij een warmtevraag. Het rendement van een warmtepomp kan bij goed gebruik, vele malen beter dan die van de gasgestookte cv-ketels. Dus het is van belang dat de warmtepompen optimaal functioneren, waardoor deze voor een groot deel aan de warmtevraag kunnen voldoen. Dat alles zal moeten leiden tot energiebesparing en dus tot een lagere CO2 emissie.”

Toegevoegde waarde van ReduQ voor Rondom Wonen

“In feite is ReduQ een verantwoordingstool voor Rondom Wonen. Voor de installateur, Mampaey uit Dordrecht, is het een belangrijke tool om tijdig in te kunnen grijpen als zaken anders gaan dan we met elkaar hadden bedacht. Als dat goed gaat, dan hoeven wij ons gedurende het jaar niet te laten horen. Bij de eindafrekening met onze huurders is het uiteraard heel plezierig dat we dit transparant kunnen doen en dat we kunnen aantonen dat de gevraagde energie zo efficiënt mogelijk is opgewekt. Goed voor de portemonnee van de huurders en goed voor het milieu!”

Verwachtingen van ista

“We kennen ista als een klantgedreven organisatie. Het is goed dat men in vraagstukken rondom energiebesparing meedenkt en technologische ontwikkelingen bedenkt en uitbrengt. We verwachten dan ook een pro-actieve rol van ista om dit soort ontwikkelingen ook met ons te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.”

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
ReduQ

Voor een volledig inzicht in het functioneren van uw energie-installatie. Dé tool die kan leiden tot veel energiebesparing.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen