Contenthub Cover

-

Bewonersinformatie nu ook in het Engels

Onderwerpen: Organisatie, Carrière

Het aantal internationale studenten neemt al jaren toe. Deze studenten zijn allemaal op zoek naar geschikte woonruimte en dit vraagt wat van onze huisvesting in Nederland en u als beheerder.

En ook al heeft de energieafrekening bij de gemiddelde student niet direct de hoogste prioriteit, het is zaak hier zo veel mogelijk informatie, vanuit diverse kanalen, te bieden. Uiteindelijk willen ook zij weten hoe hun afrekening tot stand is gekomen.

Daarom vinden wij het belangrijk om volledig en transparant met u en uw bewoners te communiceren. Als beheerder maakt u gebruik van onze producten & diensten die uiteindelijk leiden tot een verbruiksafhankelijke afrekening voor uw bewoners.

Zo hebben wij een portal voor uw bewoners, een bewonersdesk voor alle vragen gerelateerd aan de afrekening en een uitgebreide website met een speciale bewonerspagina. Hierin vindt u onder andere informatie over wie wij zijn en wat wij doen, informatie over de afrekening, veel gestelde vragen en besparingstips.

Regelmatig peilen wij de behoeftes bij onze klanten en hun eindgebruikers. Door het toenemend aantal internationale studentenhuisvestingscomplexen in grote steden, groeide de behoefte aan Engelstalige informatie. Nu biedt ista al een klantenservice voor uw internationale bewoners die telefonisch te bereiken is. Maar het past niet helemaal bij de huidige tijdgeest en doelgroep om voor alles te moeten bellen. Veel makkelijker is het om je smartphone erbij te pakken en online je informatie te vinden. Wij willen hier zo veel mogelijk op inspelen en u als beheerder werk uit handen nemen.

Dit signaal hebben wij opgepakt waardoor wij de bewonersinformatie nu ook in het Engels aanbieden. Zo zijn ook uw anderstalige bewoners geïnformeerd over ista. Makkelijk & snel!

Deze Resident information vindt u terug op onze website en de URL is ook makkelijk te verwerken in uw eigen bewonersportal, zodat uw bewoners hun benodigde informatie direct kunnen vinden.

Heeft u hier vragen over? Neem dan even contact op met uw contactpersoon bij ista of onze afdeling klantenservice 010 2455700

FAQ's

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
FAQ's

Here we put together the most significant questions and answers for you. Please check to see if your question is listed.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen