Contenthub Cover

-

Een klein beetje klimaatbescherming? Dat past niet bij ons.

Onderwerpen: Digitalisering, Duurzaamheid, Verwarming, Energie besparen

Klimaatbescherming is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Elk bedrijf, zoals wij, wiens core business is het meten van energie en waterverbruik, weet dat elk klein beetje helpt. Maar met slechts een klein beetje klimaatbescherming, zullen we ons milieu niet in stand houden of verbeteren voor toekomstige generaties. Daarom hebben we duurzaamheid en klimaatbescherming verankerd in onze strategie.

Moet een bedrijf een verklaring afleggen over milieukwesties? Moet je opkomen voor je overtuigingen? Wij denken dat het antwoord ja is, tenminste als deze vragen een existentiële dimensie hebben, zoals in het geval van klimaatbescherming. Als de uitstoot van broeikasgassen op het huidige niveau doorzet, zal het klimaat in Nederland met 2.7 tot 5.3 graden gestegen zijn in 2100. Het is nog niet te laat om tegenmaatregelen te nemen: consumenten zouden hun uitstoot per hoofd van de bevolking moeten terugbrengen van ruim 9 ton CO2 tot minder dan 1 ton CO2 per jaar om een klimaatvriendelijk niveau te bereiken.

Dat klinkt uitdagend, maar de succesverhalen van de afgelopen jaren laten zien wat er mogelijk is: tussen 2000 en 2015 daalde het energieverbruik voor verwarming, warm water en elektriciteit met 12,7%.

Aangezien ongeveer 40% van de CO2-uitstoot van particuliere consumptie in huis wordt geproduceerd, is dit een bijzonder waardevol uitgangspunt voor klimaatbescherming: als experts in registratie en afrekening van energie- en waterverbruik zet ista al haar expertise in om deze positieve trend te versterken.


Door persoonlijke energie- en waterconsumptie inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor het individu, creëren we de basis voor klimaatbewust consumptiegedrag en stimuleren we het zorgvuldige gebruik van deze hulpbronnen. Immers, alleen mensen die weten hoeveel ze verbruiken, kunnen berekenen hoeveel ze kunnen besparen: in CO2 en in geld. Daarom bevestigen we onze inzet voor klimaatbescherming en nemen we zichtbare en meetbare verantwoordelijkheid. Onze bedrijfsstrategie voor klimaatbescherming is actief op vijf gebieden: Milieu, Markt, Medewerkers, Partners en Samenleving.

Ons streven: doel- en klimaatbewuste acties

Klimaatbescherming mag niet langer vaag blijven. Daarom heeft ista specifieke doelen geformuleerd waarop onze eigen bedrijfsactiviteiten en groeicurves zijn afgestemd. We streven er bijvoorbeeld naar om onze klanten te helpen hun CO2-uitstoot tussen 2011 en 2030 met 10% te verminderen. Dankzij hun jaarlijkse stookkostenafrekening besparen huishoudens al 13 miljoen ton CO2 per jaar. En we sluiten onszelf niet uit van dit doel: We willen als organisatie in 2050 volledig klimaatneutraal zijn en nemen tal van stappen om dit te bereiken – van besparingen in papierverbruik tot de isolatie van onze gebouwen. Om duurzaamheid in de gehele supply chain te bereiken, eisen we van onze partners en leveranciers dat ze ook in 2050 CO2-neutraal zijn.

Naast klimaatbescherming werken we samen met onze partners aan milieuvriendelijke concepten, bijvoorbeeld voor het volledig recyclen van producten. Bewust optreden beperkt zich niet tot milieubescherming. Daarom hebben we onszelf ook concrete doelen gesteld voor onze algemene maatschappelijke betrokkenheid: we investeren minstens 5.000 uur per jaar waarin onze medewerkers zich bezig houden met liefdadigheidswerk. Dit kan door betrokken te zijn bij praktische projecten zoals onze jaarlijkse Sociale Dag, maar ook door het onderwijzen van klimaatbeschermende vaardigheden. In het project 'ista schools in energy efficiency' nemen we onze kennis over energiebesparing en het meten van consumptie mee naar klaslokalen en zetten we projecten op om leerlingen aan te moedigen hun eigen consumptiegedrag te heroverwegen. Hier krijgen we dingen in beweging en hebben veel bereide luisteraars gevonden, veel jonge mensen voelen de behoefte om effectieve veranderingen in de klimaatbescherming te implementeren.

Individueel en collectief

Iedereen is verantwoordelijk voor klimaatbescherming. We bereiken al heel veel door individueel toegewijd en bewust te handelen. Toch is het noodzakelijk dat alle landen en instellingen samenwerken. De Verenigde Naties hebben hiervoor het kader bepaald met de Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDG's), waarop het VN Global Compact is gebaseerd. Als ista hebben we ons hierbij aangesloten en hebben we vijf van deze doelstellingen geïdentificeerd als bijzonder relevant voor onze bedrijfsactiviteiten:

 

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Informatie stelt mensen in staat om in actie te komen: studies tonen aan dat huurders die inzicht hebben in hun verbruik 15 tot 25 procent minder energie verbruiken. Onze meetsystemen en diensten maken het mogelijk om potentiële besparingen aan te geven die vervolgens daadwerkelijk worden gerealiseerd.

 

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Ruim 5.000 medewerkers maken ista sterk. Naleving van fundamentele mensenrechten, arbeids- en sociale normen is niet alleen bindend voor ons, maar ook onderdeel van de Leverancierscode.

 

SDG 11 Duurzame steden en gemeentschappen

Duurzame groei maakt steden geschikt voor de toekomst: de mate van verstedelijking neemt wereldwijd toe. Steden groeien, maar slimme verbruiksregistratiemethoden zoals onze apps en digitale toepassingen dragen bij aan energie-efficiëntie en maken het leven comfortabeler.

 

 

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Meting maakt het verbruik zuinig - zowel voor consumenten als voor onszelf. Kennis over individuele consumptie versterkt de persoonlijke verantwoordelijkheid en maakt besparingspotentieel zichtbaar.                        Bij ista gebruiken we energiebeheersystemen om ons verbruik van hulpbronnen en onze emissies te verminderen.

 

 

 

SDG 13 Klimaatactie

Veel individuele stappen vertalen zich in merkbare vooruitgang. Zo helpen wij jongeren in hun klimaatbewustzijn, geven wij huurders inzicht in hun consumptiegedrag, moedigen wij leveranciers aan om duurzaam te handelen en vermindering wij CO2 emissie met onze innovatieve producten en diensten. Zo brengen we de klimaatbescherming in de praktijk.

Geen halve maatregelen

Van de Verenigde Naties tot schoolkinderen - we zijn allemaal diep ontroerd door klimaatbescherming en duurzame actie. Daarom krijgen we dingen in beweging en sluiten we ons dus aan bij een wereldwijde, steeds groeiende beweging die zegt: een beetje klimaatbescherming is gewoon niet genoeg! Ons doel is klimaatbewuste actie, die zowel diep als breed is: verankerd in onze bedrijfsstrategie en breed gediversifieerd in onze sociale initiatieven.

Lidmaatschap van het GLOBAL Compact

Wederzijds respect van de VN, milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheid – dat zijn slechts enkele van de principes die we hebben ondertekend als leden van het VN Global Compact en waarmee we de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN ondersteunen. Dit forum is 's werelds grootste initiatief voor verantwoorde corporate governance. De leden werken samen over industrieën en grenzen heen om de visie van een inclusieve en duurzame wereldeconomie te bevorderen ten behoeve van iedereen.

 

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
Monitoring

Inzicht in verbruik leidt tot besparing!

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen