Contenthub Cover

-

Martin Hilkhuysen: Succesvol verduurzamen lukt alleen door goede samenwerking

Onderwerpen: Producten, Duurzaamheid, Energie besparen, Digitalisering

Energiebeheer, rendement, duurzaamheid, CO2 besparing, deze begrippen zijn niet meer weg te denken in de vastgoedmarkt. Sterker nog, het is een must geworden. Maar hoe pak je dat als woningcorporatie aan? Wat moet je doen om te weten hoe je (collectieve) energie-installaties ervoor staan? Hierover spraken we met onze ReduQ specialist Martin Hilkhuysen. Met name zijn eigen ervaringen zorgden ervoor dat hij precies weet waarin deze tool een antwoord moet geven op de energievraagstukken in de markt.

Eigen ervaringen goede basis voor inzicht marktbehoefte

Martin Hilkhuysen werkt sinds 2018 bij ista in de functie van Commercieel Manager ReduQ. Zijn primaire taak is om deze energiemanagement tool verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen van klanten. In de voorafgaande jaren heeft hij o.a. ervaring opgedaan bij Eneco, op de afdeling Duurzaam vastgoed, deze afdeling hield zich bezig met het onderhoud en de vervanging van installaties. “Wat ik met name daar geleerd heb is hoe je in een grote organisatie alle specialisten bij elkaar kunt brengen om met elkaar een mooie oplossing te bedenken voor vraagstukken in de markt. Datzelfde doen we ook bij ista met ReduQ. Samen met de specialisten op afdeling techniek, BI, IT programmeurs en accountmanagement, vormen we het ontwikkelteam en behandelen we vragen van klanten die ergens tegenaan lopen. Met elkaar zetten we deze gebruikersbehoefte om in kennis, die we uit de tool kunnen halen.”

Wetgeving ondersteunt

“In mijn jaren bij Havensteder, met name in de rol van contractmanager, heb ik goed zicht gekregen op de informatiebehoefte die je als beheerder hebt. Er waren bijvoorbeeld regelmatig klachten over een hoog energieverbruik of leveringsonderbreking . We hadden geen idee wat er aan de hand was. Je bedenkt dan een theorie en een (vaak dure) oplossingen om het probleem te verhelpen. Wat hadden we toen graag exact geweten wat er aan de hand was! De nadruk lag op het leveren van warmte en verbruiksmeting. Energie efficiëntie was moeilijk te meten. Daarom is energiemeting van de centrale energieopwekking een belangrijke beslissing geweest van de overheid en inmiddels opgenomen in de Warmtewet. Inzicht in de energie-installatie kan op een heel efficiënte manier. Als je op de juiste plekken meting aanbrengt en deze uitleest weet je precies wat er in de installatie gebeurt. Voor corporaties en beheerders is deze informatie heel waardevol. Deze metingen geven invulling aan de informatiebehoefte die is vastgelegd in de wetgeving. ReduQ heeft hierdoor een antwoord voor Warmtewet, EED, EPBD en Wet Milieubeheer.”

Rapportage leidt tot inzicht en tevreden bewoners

“Sinds een jaar bieden we ook maand/kwartaalrapportages. Zo krijg je o.a. goed zicht op rendementen, verbruiken, besparingen en CO2 reductie. Ook laat de tool zien of je je KPI’s hebt behaald. Alle informatie die nodig is om de juiste aanpassingen door te voeren is inzichtelijk met ReduQ. Via de tool kunnen wij precies achterhalen waarom en wanneer de installatie in onbalans is en hoe instellingen verbeterd kunnen worden. Dat leidt direct tot tevreden bewoners. Bovendien is door een betere inregeling veel energie te besparen. Vaak gaat het om het aanpassen van de stooklijn en de pompinstellingen, waarmee zomaar 5-10% energie kan worden bespaard. De tool geeft ook nauwkeurig inzicht in het rendement van de ketel. We meten exact hoeveel energie de ketel ingaat en hoeveel warmte eruit komt. In de praktijk blijkt dat dikwijls teveel warmte verloren gaat. De rapportage laat ook goed verschil zien ten opzichte van het vorig jaar. Als er energiebesparende maatregelen zijn getroffen in de installatie kun je precies zien waar dat toe heeft geleid.”

Kennisplatform

“We hebben gemerkt dat er bij klanten behoefte bestaat om kennis en informatiebehoefte te delen. Om dit te realiseren zijn we bezig met de voorbereidingen om een klantpanel op te zetten. Gebruikersfeedback is waardevol en zo kunnen we met elkaar de tool verder ontwikkelen en verbeteren. Zo’n tool is tenslotte nooit helemaal af. Tegelijkertijd kunnen wij informatie uit de tool halen die voor klanten weer heel waardevol is. Met ReduQ beschikken we immers over enorm veel data. Denk bijvoorbeeld aan de resultaten na het doorvoeren van verbeteringen aan de installatie, die kunnen voor andere klanten weer waardevol zijn.”

300 installaties van ReduQ Basis naar ReduQ Extra

“In de afgelopen periode hebben we maar liefst 300 collectieve installaties omgezet van ReduQ Basis (dagstanden) naar ReduQ Extra. Dit betekent dat de beheerders / installateurs van deze complexen kunnen beschikken over hoogfrequente standen. Deze data geeft alle informatie die nodig is voor een goed energiemanagement.“

Samen werken aan een duurzame toekomst

“Ik geloof in de toegevoegde waarde van dit product, daarom werk ik met heel veel plezier aan ReduQ. Bij ista heb ik alle ruimte om met een team specialisten aan de ontwikkeling van de tool te werken. Dat wordt door onze klanten erg gewaardeerd. Bij veel klanten heeft ReduQ al tot heel goede verbeteringen geleid en daar gaat het om. Succesvol beheer en verduurzamen lukt alleen door goede samenwerking tussen vastgoedbeheerders, installateurs, adviseurs en leveranciers. Met het ReduQ team en inzichten vanuit de tool zullen we daar een waardevolle bijdrage aan leveren.”

Energie

“Naast mijn gezin en sporten ligt mijn andere passie in de muziek. Vroeger traden mijn vrienden en ik vaak op en was ik dag en nacht met muziek bezig. Toen de kinderen kwamen is het toch meer een hobby geworden. Wel heb ik met een paar vrienden nog een studio waar we in de vrije uurtjes muziek maken. Bij ista bespaar ik energie en met muziek creëer ik energie. Voor mij de perfecte balans!” 

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
ReduQ

Voor een volledig inzicht in het functioneren van uw energie-installatie. Dé tool die kan leiden tot veel energiebesparing.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen