Avlesningssystemet symphonic® - 100% trådløst og batteridrevet

Ønsker du en totalløsning hvor eiendommens vann-, strøm- og varmeforbruk blir fjernavlest? Da er det mange fordeler ved å velge avlesningssystemet symphonic®

  • Ingen behøver å være hjemme ved avlesning
  • Målerne blir løpende avlest - helt automatisk
  • Måleverdiene lagres i en sentral oppsamlingsenhet
  • Regnskapet leveres raskere og riktigere da alle målere blir avlest samtidig
  • Slutt på beregning/stipulering av forbruk fordi avleser ikke har fått tilgang til målerne

Fordelingsmåling

Intelligente målesystemer

Fordelingsmåling er den kostnadsbevisste måten å fordele energiforbruk på i sameier og borettslag. Energileverandøren leverer energi, ista måler og fordeler forbruket. Hver leilighet får en avregning basert på faktisk energiforbruk, enten det er varme, varmt vann eller begge deler.

Styre og forretningsfører får en fullstendig oversikt over det samlede forbruket. På denne måten skaper vi oversikt og forbedrer energieffektiviteten. Det er kun når du vet hva du bruker du kan ha et bevisst forhold til hvor mye du kan klare å redusere forbruket med.

Utvikling av målesystemer og gode kommunikasjonsløsninger går raskt. Ista ligger et stykke foran konkurrentene innen teknologisk utvikling. Vi leverer dagsverdier helt ned på radiatornivå eller per liter varmtvann og presenterer disse enten på mobil app eller på ista online som er webportalen vår.

Våre målere kommuniserer i hovedsak via radio i kombinasjon med GSM/GPRS og radionettverket vårt har også mulighet for integrasjon av fuktighetsmålere og røykvarslere.

 

Sånn fungerer fordelingsmåling

På grunn av den svært positive effekten fordelingsmåling har på forbruket er det vedtatt i EU at alle bygg med mer enn en boenhet og sentralfyr/fjernvarme skal ha måling. Dette har nå kommet som forslag også i Norge og en lov er forventet å tre i kraft innen få år.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no