Akontoberegning

Realistiske akontobeløp – enkelt og viktig!

Beboernes energiforbruk er veldig varierende. Derfor bør akontobeløpene være tilpasset den enkeltes forbruksmønster. Da unngår man høye avregninger og misnøye blant beboerne.

På bakgrunn av siste avregning beregner ista de enkelte beboernes akontobeløp på måneds- og årsbasis. De nye beløpene leveres enten i papirformat, PDF eller som en fil for innlasting i eget administrasjonssystem.

Beboerne varsles om endring i akontobeløpet, samt dato for når endringen trer i kraft på selve varmeavregningen som ista utarbeider.

  • Akontobetalingene er alltid tilpasset faktisk forbruk
  • Beboerne unngår store etterbetalinger
  • Mindre manuelt arbeid for styret og forretningsfører
  • Beløpene kan enkelt endres i løpet av året ved uforutsette prisstigninger eller ekstra kalde vintre
  • Likviditeten til sameiet eller borettslaget opprettholdes

Vil du vite mer?

Kontakt oss på 22 88 59 00 eller support@ista.no, hvis du vil vite mer om beregning av individuelle akontobetalinger.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no