Kurs og opplæring i installasjon

Spar tid og penger på å gjøre det riktig første gangen..

Komplekse målesystemer kan være en utfordring å installere. I nybygg skyldes 95 % av våre serviceoppdrag feilinstallasjon. Vi tilbyr kurs og opplæring i installasjon både for rørleggere, elektrikere og produsenter av skap og baderomskabiner.
 
Man har mange valgmuligheter og ofte er det sånn at har man først bestemt seg for en løsning bør det være den optimale. Et målesystem som ikke fungerer skikkelig skaper frustrasjon og usikkerhet blant brukerne i ettertid.
 
Ta kontakt med oss for å få skreddersydd et kurs tilpasset deg og dine behov. Kursene er av generell art og låser deg ikke til oss som leverandør på noen måte.

Vi tilbyr kurs innen følgende kategorier:

  • Hvordan velge rett løsning. Kablet, trådløst, fordelingsmålere eller varmemålere? Hvilke standarder har vi og hva er forskjellene?
  • Planlegging og installasjon av et M-bus målesystem
  • Installasjon av vann- og varmemålere

Send en e-post til salg@ista.no for nærmere informasjon.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no