sensonic® III varmemåler

Sensonic 3 bringer den velprøvde varmemålerserien fra måleinstrumenteksperten til et nytt nivå.

Vi har beholdt velkjent og enkel installasjon, mangfoldige kombinasjons- og bruksmuligheter i kombinasjon med pålitelig måleresultat. 

I tillegg har vi tilpasset sensonic 3 slik at den oppfyller kommende krav til fjernavlesning  i EU's Energieffektiviseringdirektiv. 

Med integrert radiogrensesnitt er sensonic 3 enkel å integrere i både nye og eksisterende radionettverk for fjernavlesning, enten du ønsker en OMS-løsning eller det mer avanserte sensornet-systemet fra ista.

Sensonic 3 er kompatibel med målerhus fra både Sensonic 1 og 2, slik at utskifting er svært enkelt.

Reinstallasjon og utskifting av eksisterende installasjoner med MID-godkjenning

Varmemåleren med to eksterne temperatursensorer kan monteres på alle en-rørstilkoblingsstykker fra ista. Ved å installere temperatursensorene i kuleventiler, oppfylles de juridiske kravene i kalibreringsforskriften. De kompakte dimensjonene muliggjør problemfri installasjon selv under
ugunstige installasjonsforhold.

Sensonic 3 kan også benyttes i anlegg hvor det ikke stilles krav til MID-godkjenning, som for eksempel i anlegg med Glycol.

ultego® 3 smart/ultego® 3 smart plus

Varmemålergenerasjonen ultego® 3 kommer i en rekke utgaver og dimensjoner som gir et mangfold av muligheter. Fra de enklere ultego® 3 smart og ultego® 3 eco-modellene til ultego® 3 perfect som har alle de funksjoner man forventer av en profesjonell varmemåler.

Begge seriene kan utstyres med en rekke integrerte kommunikasjonsmoduler og er i samsvar med det europeiske måleinstrumentdirektivet MID. ultego® 3 smart leveres med målerør i kompositt, ultego® 3 smart plus leveres med målerør i messing.

ultego® 3 perfect

En familie fra 0,6 m3/h til 60 m3/h, samme elektronikk

 • Velkjent ultralyd-måleteknikk
 • Modular kommunikasjon
 • Integrert telefon-modem som opsjon
 • Radio kommunikasjon på lisensfri frekvens
 • Suksessfull statistisk kontroll i mange år
 • Understøtter fullt ut Klasse 2 iht. EN 1434
 • Flere opsjonsmuligheter mht. kommunikasjon

Bruksområde

 • Varmemåler
 • Kaldvannsmåler (6/12 °C)
 • Kombinert kaldt- og varmtvannsmåler
 • Kondensatmåler (uten føler)

Med ultego 3 perfect foregår målingen av volumet etter Ultralyds medføringsprinsippet: Mediet ledes igjennom et ”målerør” med et defineret tverrsnitts

I siden av røret er det ved inn- og utløp   plassert en ultralyds transducer. Fra disse sendes det skiftvis med - og motstrøms et ultralyds signal, som motaes av transduceren i den andre enden av røret. Løpetiden er uttrykket for den tiden det tar for signalet å bevege seg fra transducer til transducer.

Målerrør

Absolutt slitasjefri og med lang levetid.
Stor målenøyaktighet som overgår tyske PTB – og de europeiske CEN normer. Høy målestabilitet og dynamikk.

Ingen bevegelige deler i flowdelen.
Ingen kunststoffdeler i flowdelen. Lavt trykkfall. Målerør av høykvalitets spesiallegering