Varmemålere

ista leverer en rekke varme- og kjølemålere. Ultralyd, magnetisk induktive og mekaniske målere. Felles er at samtlige er typegodkjent etter gjeldende regelverk.

Med over 50 års erfaring i Norge har ista den kunnskapen som skal til for å velge riktig måler og bistå med montasje og driftsettelse.

sensonic® varmemåler

sensonic® er en slitesterk måler, som er velegnet i gulvvarmeanlegg, i leiligheter, eneboliger og mindre eiendommer/næringsareal. Fordelene er mange:

 • Manipulasjonssikker energimåler
 • Attraktivt design og et display med mye informasjon
 • Løpende selvtest med feilindikering i display
 • Velg mellom 3 målerstørrelser: Qn 0,6, Qn 1,5 og Qn 2,5 m3/time
 • Lett å betjene, enkel å skifte og alltid korrekt avlesning
 • Stort tilbehørsprogram for installasjon

To løsninger - større fleksibilitet

sensonic® fås i to versjoner: En kompakt- og en kombiutgave. Begge versjonene kan leveres med radiosender, MBus og S0 puls. De kan dermed inngå i det fjernavleste systemet symphonic®.

I den kompakte utgaven er elektronikkenheten, flowmåleren og temperaturfølerne samlet i en enhet. I kombiutgaven kan elektronikken og flowmåleren plasseres i en avstand av opp til 3 m fra hverandre. Eksempelvis kan flowmåleren innebygges i sentralvarmerørene i en installasjonssjakt, mens elektronikkenheten med display, kan plasseres på et mer egnet sted.

Fleksible installasjonsmuligheter

sensonic® databladet kan du lese mer om de ulike mulighetene som det samlede produktsortiment gir.

ultego® III smart/ultego® III smart plus

Varmemålergenerasjonen ultego® III kommer i en rekke utgaver og dimensjoner som gir et mangfold av muligheter. Fra de enklere ultego® III smart og ultego® III eco-modellene til ultego® III perfect som har alle de funksjoner man forventer av en profesjonell varmemåler.

Begge seriene kan utstyres med en rekke integrerte kommunikasjonsmoduler og er i samsvar med det europeiske måleinstrumentdirektivet MID. ultego® III smart leveres med målerør i kompositt, ultego® III smart plus leveres med målerør i messing.

ultego® III perfect

En familie fra 0,6 m3/h til 60 m3/h, samme elektronikk

 • Velkjent ultralyd-måleteknikk
 • Modular kommunikasjon
 • Integrert telefon-modem som opsjon
 • Radio kommunikasjon på lisensfri frekvens
 • Suksessfull statistisk kontroll i mange år
 • Understøtter fullt ut Klasse 2 iht. EN 1434
 • Flere opsjonsmuligheter mht. kommunikasjon

Bruksområde

 • Varmemåler
 • Kaldvannsmåler (6/12 °C)
 • Kombinert kaldt- og varmtvannsmåler
 • Kondensatmåler (uten føler)

Med ultego III perfect foregår målingen av volumet etter Ultralyds medføringsprinsippet: Mediet ledes igjennom et ”målerør” med et defineret tverrsnitts

I siden av røret er det ved inn- og utløp   plassert en ultralyds transducer. Fra disse sendes det skiftvis med - og motstrøms et ultralyds signal, som motaes av transduceren i den andre enden av røret. Løpetiden er uttrykket for den tiden det tar for signalet å bevege seg fra transducer til transducer.

Målerrør

Absolutt slitasjefri og med lang levetid.
Stor målenøyaktighet som overgår tyske PTB – og de europeiske CEN normer. Høy målestabilitet og dynamikk.

Ingen bevegelige deler i flowdelen.
Ingen kunststoffdeler i flowdelen. Lavt trykkfall. Målerør av høykvalitets spesiallegering

ultego® III eco

Høy kvalitet, driftsikkerhet og nøyaktighet kjennetegner ultralyd varmemålere fra ista. Målerne er produsert av Landis+Gyr og er suverene i sin klasse.

Fleksible løsninger

Du velger selv om du ønsker batteridrift med 6 eller 11 års batteri. Måleren leveres med en rekke kommunikasjonsmuligheter som for eksempel radio, M-Bus eller pulsutgang.

Skal du måle varmeforbruket i en leilighet, et rekkehus eller leveranse fra et fjernvarmeverk?

ultego III leveres i mange størrelser fra 0,6 m3/h til 120 m3/h. ista velger ut måleren som passer dine behov.

M-Bus GSM/GPRS konsentrator CMe2100

GSM/GPRS M-Busmaster for montasje på DIN-skinne.

CMe2100 er en fleksibel og kostnadseffektiv GSM/GPRS M-Busmaster. Den er kompatibel med DIN-monterte målere fra ABB, samt øvrige målere som følger M-Bus standard.

CMe2100 benytter en åpen protokoll noe som gjør det enkelt og raskt å integrere denne i eksisterende system. Den kan konfigureres og oppdateres via innsamlingssystem eller SMS slik at man unngår å måtte oppsøke installasjonsstedet for å utføre oppdateringer.

Fleksibiliteten og skalerbarheten gjør CMe2100 til markedets mest anvendelige M-Bumaster på markedet i dag.
 

Kontakt ista

Kontakt ista på 22 88 59 00 eller salg@ista.no