Kommunikasjonsløsninger, rett løsning gir deg full kontroll over forbruket

ista tilbyr en rekke løsninger for å kommunisere med målere. Vi var tidlig ute og har 20 års erfaring med trådløs fjernavlesning via radio. I dag leverer vi markedets mest avanserte løsning for radiokommunikasjon hvor vi har en innsamlingsrate på mellom 99,7 og 100 %. Kvaliteten på fordelingsregnskapet blir dermed svært høy. Med faktiske måleverdier unngår man å måtte stipulere forbruk og med god tilgang på data får vi raskt beskjed dersom noe er galt med målerne.

I nybygg er det ofte krav til at det skal være en åpen løsning. Vi tilbyr dette i form av den standardiserte M-bus protokollen i et kablet system. Det er noe mer krevende å installere, men man kan i prinisppet benytte målere fra ulike produsenter dersom man ønsker det. Systemer basert på M-bus kan hvem som helst lese av og samle inn data fra og man er ikke låst til en leverandør. Vår anbefaling er at man bestiller systemet i sin helhet fra samme leverandør slik at man får et system man vet er 100% kompatibelt.

M-bus system fra ista består av målere produsert i Sveits og Tyskland, samt kommunikasjonsutstyr produsert av Elvaco i Sverige. Kommunikasjonsutstyret programmeres via enkle SMS-kommandoer uten bruk av PC eller håndterminal. Data kan hentes inn via GSM/GPRS eller web.