Kommunikasjonsløsninger, rett løsning gir deg full kontroll over forbruket

ista tilbyr en rekke løsninger for å kommunisere med målere. Vi var tidlig ute og har 20 års erfaring med trådløs fjernavlesning via radio. 

sensor net

I dag leverer vi markedets mest avanserte løsning for radiokommunikasjon. Innsamlingsprosent er stabil på mellom 99,7 og 100 %. Systemet er helautomatisert og oppretter ulike nettverksstrukturer som rangeres med prioritet basert på effektivitet. Systemet er selvreparerende og ved kommunikasjonsbrudd sendes data inn til konsentrator via alternative nettverksbaner. En konsentrator håndterer inntil 300 målepunkter. Alle målepunktene sender og mottar data internt og flere målere gir mer effektiv kommunikasjon.

Systemet er 100 % trådløst uten behov for ekstern spenningsforsyning.  

Kvaliteten på fordelingsregnskapet blir dermed svært høy. Med faktiske måleverdier unngår man å stipulere forbruk. Med hyppig dataoverførsel får man raskt beskjed ved avvik som lavt batteri eller forsøk på manipulasjon.

OMS (Open Metering Systems)

OMS er en europeisk kommunikasjonsstandard for trådløs fjernavlesning med åpen protokoll. Dette sikrer fleksibilitet ved valg av tjenesteleverandør for avlesning og avregning av energiforbruk. 

Målere fra ista kan leveres med en integrert radiomodul for fjernavlesning som benytter den standardiserte OMS-protokollen. Et OMS-system er ikke like fleksibelt som ista sitt eget radiosystem og kostnadene er en del høyere da det er behov for flere datainnsamlingspunkt. 

I nybygg kan det være aktuelt å etablere et kablet nettverk for kommunikasjon med målere. Vi leverer komplette løsninger for kablede nettverk hvor målerne benytter en standardisert protokoll (M-Bus).

M-bus system fra ista består av målere produsert i Sveits og Tyskland, samt kommunikasjonsutstyr produsert av Elvaco i Sverige. Kommunikasjonsutstyret programmeres via enkle SMS-kommandoer uten bruk av PC eller håndterminal. Data kan hentes inn via GSM/GPRS eller TCP/IP.