Følg og optimaliser eiendommens energisystemer

ista MinuteView er et brukervennlig og web-basert system for driftsovervåkning og optimalisering av varme, kjøling, luftfuktighet og vannforbruk. Systemet viser real time data og er egner seg like godt på PC/Mac som på nettbrett eller smarttelefon.

ista MinuteView

Følg og optimaliser eiendommens energisystemer

Med ista MinuteView kan eiendommens energisystemer følges real time og proaktive alarmer skreddersys slik at man unngår nedetid og sløs med ressurser.

  • Fjernavlesning av varme, vann, strøm, kjøling, fuktighet
  • Real time visning av målerdata
  • Trendrapporter
  • Visualisering av temperaturer
  • Skreddersy alarmer med egne grenseverdier
  • Alarmer på SMS eller e-post

Real time visning av målerdata - hvor som helst og når som helst

ista MinuteView er et brukervennlig og web-basert system for driftsovervåkning og optimalisering av varme, kjøling, luftfuktighet og vannforbruk. Systemet viser real time data og er egner seg like godt på PC/Mac som på nettbrett eller smarttelefon.

Skreddersy og få alarmer på e-post eller SMS

Systemet fjernavleser målerne og analyserer data som deretter visualiseres i lettforståelige grafer og displays. Alarmer kan skreddersys ut i fra egne ønsker og grenseverdier. Disse sendes relevant personell enten vis e-post, SMS eller begge deler - alt etter som hvor alvorlig alarmen er.

Analyser og optimaliser driften

Ved hjelp av historiske data kan eiendommens forbruk enkelt analyseres og optimaliseres. Få full oversikt over flow, temperaturer og så videre.

Kontakt ista

Kontakt ista på 22 88 59 00 eller salg@ista.no