Markedsledende kommunikasjonsløsninger

istas radiosystem er 100 % trådløst og batteridrevet. Etter installasjon snakker alle målerne med hverandre og danner et kommunikasjonsnettverk som sikrer effektiv overførsel av data mellom målere og innsamlingsenhet. Lav sendestyrke gir minimal stråling og lang batterilevetid. Målerne hjelper hverandre med å samle inn og sende data inn til en sentralt plassert innsamlingsenhet. Innsamlingsenheten videresender data til ista for videre behandling gjennom mobilnettet. Batterilevetiden er hele 10 år og kvalitet på innsamling av data er markedsledende.

La ista utarbeide regnskapet

Vi har over 120 års erfaring med å utarbeide fordelingsregnskap, med oss som leverandør får du god oversikt og høy kvalitet på avregningene. Vi sørger for at alt varme- og vannforbruk måles og fordeles nøyaktig på de enkelte leilighetene. Beboerne får full oversikt over eget forbruk i nettportalen istaOnline eller mobilappen, Ecotrend. 

Det er først når man har full oversikt over forbruket man ser hvor man kan spare. Normal reduksjon i totalt energiforbruk ved overgang til avregning etter forbruk er ca. 25 %. 

Følg og optimaliser eiendommens energisystemer

ista MinuteView er et brukervennlig og web-basert system for driftsovervåkning og optimalisering av varme, kjøling, luftfuktighet og vannforbruk. Systemet viser real time data og er egner seg like godt på PC/Mac som på nettbrett eller smarttelefon

ista MinuteView