ista online

ista online er en webportal hvor forretningsfører kan administrere alle anlegg med måling fra ista. Når som helst og fra hvor som helst. Det er tilgang til forbruksdata på ulike nivåer, enten det er hele anlegg, leiligheter eller målernivå. Med tilgang til statistikker og muligheter for sammenligning blir det mulig å reagere raskt på avvik i forbruket.

Logg på ista online

Enkel og tidsbesparende forbruksovervåkning

ista online gjør forbruksovervåkningen enkel og oversiktelig. Både for beboere, styre og forretningsfører.

  • Tilgang til alle forbruksdata døgnet rundt
  • Visning av forbruk per anlegg, per leilighet eller per rom/måler
  • Forbruksstatistikker for sammenligning av perioder
  • Tilgang til webarkiv med avregninger
  • Enkel tilgang til avregninger

Forretningsfører kan administrere alle anlegg med måling fra ista. Når som helst og fra hvor som helst. Det er tilgang til forbruksdata på ulike nivåer, enten det er hele anlegg, leiligheter eller målernivå. Med tilgang til statistikker og muligheter for sammenligning blir det mulig å reagere raskt på avvik i forbruket.

Med tilgang til statistikker om forbruket og sammenligningsfunksjoner er det mulig å reagere raskt på unaturlig eller avvikende forbruk. I dokumentarkivet har du full tilgang til tidligere regnskapsoppgjør.

 

La beboerne følge med

Som forretningsfører kan du gi beboerne adgang til forbruksovervåkning og webarkiv for deres egen bolig - både på web og smarttelefon.

Kontakt ista

Kontakt ista på 22 88 59 00 eller support@ista.no