ADE® - Automatic Data Exchange

ADE® er et optimaliseringsverktøy som forenkler hverdagen betraktelig for deg som forretningsfører. Har man et boligselskap med f.eks. 1.000 leiligheter, vil man i snitt kontakte ista hver eneste dag bare for å melde inn et eierskifte. Med ADE® får ista automatisk informasjon om et eierskifte med det samme dette er registrert i forretningsfører administrasjonssystem.

Systemet effektiviserer en travel hverdag og kan samtidig bidra til at boligselskapene overholder krav i forhold til GDPR. Når ista får beskjed om et eierskifte endres for eksempel tilgangskoder til nettportal og mobilapp slik at ny eier ikke har adgang til tidligere eiers data.

I 2020 passerte vi 100.000 leiligheter tilknyttet ADE®.

Få svar på dine spørsmål

Vi har samlet og besvart de spørsmålene vi oftest mottar fra forretningsførere. Du finner informasjon om vann- og varmemålere, fordelingsregnskap og så videre.

Selvbetjening for forretningsfører

Legg inn utgifts- og a-kontoopplysninger og få raskere regnskap og høyere kvalitet. Du finner taste-selv funksjonen på ista online, enkelt og raskt.

Les mer om taste selv

Kontakt ista

Kontakt ista på support@ista.no