Vannmåler med lekkasjeovervåking

istas vannmålere utstyrt med radiosender leveres med integrert lekkasjeovervåking. Mange bekker små gjør en stor å, så ved å fange opp mindre lekkasjer som dryppende kraner og toaletter kan man redusere kostnadene betydelig over et år.

Hva er fordelingsregnskap

Det er ikke så lett å forklare og forstå hva fordelingsregnskap er. Derfor har vi lagd en liten film som enkelt forklarer hva fordelingsregnskap er.

Slik leser du av måleren din

Forskjellige målere viser forskjellige data. Man kan hente ut mange forskjellige verdier fra målerne våre, her har vi en oversikt som gjør det enkelt for deg å lese av den måleren du har.