Luftfuktighetsmålere

Hold luftfuktigheten nede og inneklimaet på topp

Med ista's luftfuktighetsmåler er det enkelt å forebygge skadelige og dyre utbrudd av muggsopp og dermed sikre beboerne økt trivsel.

  • 24/7 måling og overvåkning av luftfuktigheten.
  • Visuelle alarmvisninger i displayet
  • Online info til administrator
  • Hjelp til å forebygge dannelsen av muggsopp og dyre boligsanneringer.
  • Oppnå sunnere inneklima og økt trivsel
  • Fjernovervåkes via ista's trådløse radionettverk symponic® sensor net

Dårlig inneklima må tas på alvor. Med fuktighetsmåler har man som beboer full oversikt over temperatur og luftfuktighet slik at man kan justere oppvarming og lufting slik at man opprettholder et sunt inneklima. Leiligheter med for høy luftfuktighet er utsatt for dannelse av muggsopp og råteskader. Ved hjelp av et lettlest display får man beskjed om man må lufte mer eller øke temperaturen i leiligheten.

Gjør noe før skaden oppstår

Styret og forretningsfører kan følge utviklingen via www.istaonline.no og kan informere beboere som er i faresonen for dannelse av muggsopp. I tillegg kan man velge å få kvartalsvis rapportering som viser hvilke leiligheter man bør foreta seg noe med.