Datalogger

Dataloggeren er grensesnittet mellom de installerte målerne og istas datasenter. Alle data overføres kryptert via GSM/GPRS.