Radiomodul til elmålere

Radiomodulen integrerer intelligente elmålere i radiosystemet og overfører data til datalogger.