Radiomodul til øvrige målere

Radiomodulen åpner for integrasjon mellom fremmede målere i istas radiosystem. Dette kan være gass-, olje- eller elmålere som ønskes avlest via istas datasenter.