Vannmåler

Domaqua er en serie enstrålede vannmålere beregnet til måling av varme- og kaldtvannsforbruk på leilighetsnivå.

Les mer