Zbernica dát pre automatický diaľkový odpočet energií získala ocenenie na veľtrhu Infotherma 2023

Zbernica dát od spoločnosti ista bola nominovaná v súťaží TOP výrobkov veľtrhu Infotherma 2023, ktorá sa konala v Ostrave. Získala druhé miesto vo verejnom online hlasovaní, ktorú organizoval portál TZB INFO. Na slávnostnom zahájení veľtrhu cenu prebral Jaroslav Plšek, obchodný riaditeľ spoločnosti ista Česká republika.

,,Je to prvá účasť spoločnosti ista na veľtrhu v Ostrave, a o to viac si vážime, že naša zbernica dát získala toto významné ocenenie,“ hovorí Jaroslav Plšek, ktorý v rámci odborného programu Infotherma 2023 prednášal o téme diaľkového merania a predstavil aj portálové riešenie pre online monitoring spotreby vody a tepla.

 

Zbernica dát smart hub – denné dáta o spotrebe

 

Systém diaľkového merania ista je založený na digitálnom základe. Riadi ho inteligentná zbernica dát, ktorá prenáša informácie z koncových meracích prístrojov – meračov tepla/chladu, pomerových rozdeľovačov tepla, vodomerov, prípadne aj z elektromerov a plynomerov na server prostredníctvom rádiovej siete. Následne sa dáta podľa individuálnych požiadaviek elektronicky importujú do systému na rozpočítavanie nákladov, energetického monitoringu ista24 alebo externých softvérov. Výhodou systému je vysoká spoľahlivosť prenosu dát a online prístup k denným dátam o spotrebe pre správcu aj užívateľov budovy. Odčítanie a vyúčtovanie spotreby energií je vďaka diaľkovému odpočtu dát digitalizované, komfortné a presné.  

 

,,Zbernice dát inštalujeme na Slovensku a v Českej republike už od roku 2010. Naši zákazníci oceňujú presnosť systému a jednoduchý prístup k dátam.Úspešnosť technológie dokazuje aj to, že v oboch krajinách diaľkovo odčítame viac ako 2 000 000 meracích prístrojov,“ dodala k oceneniu Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia a Česká republika.

Viac o diaľkovom meraní ista: https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/technologia-dialkovych-odpoctov/

ista Slovakia, s. r. o.

www.ista.sk