Odpočty a termíny

Neprítomnosť v čase odpočtov

Naša spoločnosť vykonáva štandardne odpočty v dvoch termínoch, v riadnom a v náhradnom. Oba termíny určuje spoločnosť ista Slovakia, s.r.o a oba termíny sú bezplatné.

V prípade, že ste v čase konania riadneho odpočtu neboli doma, nájdete si oznam o uskutočnení náhradného termínu.

Ak sa nám nepodarí zastihnúť Vás ani v náhradnom termíne, máte možnosť dohodnúť si individuálny termín odpočtu, a to buď s vedúcim odpočtovej služby vo Vašom meste  alebo s našimi pracovníkmi Technickej podpory. Individuálny termín je však spoplatňovaný v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádza Váš obytný dom. 

Čo sa stane, ak si nenecháte inštalovať PRT (pomerové rozdeľovače tepla)?

Ak bolo rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov Vášho objektu právoplatne schválené inštalovanie PRT a Vy ste sa rozhodli nenechať si ich inštalovať, alebo ak ste v čase ich inštalácie neboli doma a nenechali si ich dodatočne inštalovať, hrozí Vám finančná sankcia.

Z §7 ods. 4, Vyhlášky 630/2005 Z.z. totiž vyplýva, že v takomto prípade Vám bude účtovaný jeden a pol násobok priemernej spotrebnej zložky na štvorcový meter vo Vašom objekte, násobený metrami štvorcovými Vášho bytu.

Čo zjednodušene znamená, že ak je cena za dodané teplo vo Vašom objekte v priemere 500 € na byt, Vám bude účtovaných 750 € .

Preto, ak ste v čase inštalácie neboli doma, alebo ste sa z iného dôvodu rozhodli nenechať si inštalovať PRT, vo vlastnom záujme čo najskôr kontaktujte naše oddelenie Technickej podpory mailom na adrese technika@ista.sk, za účelom dohodnutia termínu inštalácie prístrojov do Vášho bytu.