Repeater

Repeater podporuje rádiové odpočty v budovách, ktoré vyžadujú silnejšiu rádiovú sieť. Dopĺňa sa do existujúcej rádiovej siete prístrojov v objekte, čím zhusťuje danú sieť a zabezpečuje kvalitné denné odpočty.