Transparentnosť a zhoda sú DNA kultúry v spoločnosti ista

Naše vzťahy a spolupráca so zákazníkmi, partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami sa vyznačujú otvorenosťou, úctou a spravodlivosťou.

Naše aktivity, štruktúry a kódexy sú našimi sprievodcami.

  • Kódex správania sa pre zamestnancov
  • Dodávateľský kódex
  • Členstvo v UN Global Compact
  • Udržateľná Rada a CSR delegáti na celom svete