Starostlivosť o životné prostredie

Na životnom prostredí nám záleží

ista predstavila svoje smernice v oblasti životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na celú skupinu, už v roku 2009. V týchto nariadeniach sa ista zaväzuje k plneniu zákonných požiadaviek a k využívaniu energií a surovín zodpovedným spôsobom.

Neustále sa snažíme integrovať ďalšie opatrenia na zníženie spotreby papiera či energií na celom svete v našom každodennom pracovnom živote.

Pravidelne kontrolujeme pokyny týkajúce sa služobných ciest a firemných automobilov, v snahe neustále zlepšovať koncentáciu CO2 v ovzduší.