Merače tepla a chladu

Presné meranie vďaka rádiovej technológii

V časoch stúpajúcich nákladov na energiu je dôležité, aby bolo možné spotrebu energií presne merať a kontrolovať. Vďaka najmodernejšej technike je to veľmi jednoduché a spoľahlivé.

Merače tepla exaktne merajú fyzikálny tok energie. Moderná meracia technológia pozostáva z vodomeru, dvoch snímačov tepla a elektronického počítadla s LCD displejom. Kým prvý snímač meria teplotu pretečenej vody na vstupe, druhý snímač slúži na registráciu teploty pretečenej vody na spiatočke vykurovacieho okruhu. Spotreba sa následne určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody.