Merač tepla pre meranie spotreby tepla v bytoch

sensonic II a sensonic II calculator, v spojení so sensonic II flow sensor, sú merače tepla založené na osvedčenom princípe istameteru, ktorý ponúka vysokú flexibilitu pri demontáži merača z dôvodu overenia alebo jeho výmeny za nový.

Pri sensonic II a sensonic II flow sensor ide o viacvtokové lopatkové merače, ktoré sú vybavené najmodernejšou elektronickou meracou technikou. Elektronické snímanie rotácie lopatkového kolesa dlhodobo garantuje presné meranie už pri nízkych nábehových hodnotách. 

Nová generácia meračov tepla sensonic II pozostáva z dvoch konštrukčných radov:

 • kompaktná verzia sensonic II integruje počítadlo, vodomernú časť a teplotný senzor do jedného prístroja,
 • modulárna verzia sa oproti tomu skladá z počítadla sensonic II calculator, objemových meradiel a z teplotných senzorov.

Vaše výhody:

 • možnosť pripojenia do rádiovej siete;
 • inovatívna, vysoko integrovaná mikročipová technológia (ASIC);
 • bezproblémová vymeniteľnosť vďaka princípu istameter;
 • obzvlášť výkonná batéria;    
 • spoľahlivosť a dlhá životnosť;     
 • odolnosť proti opotrebeniu a korózii;    
 • materiály a výrobné postupy najvyššej kvality;  
 • bezpečná ochrana proti prachu a striekajúcej vode vďaka vysokej tesnosti;    
 • integrovaná senzorová klávesa;    
 • nový, atraktívny dizajn menších rozmerov;
 • pohodlný a presný odpočet;
 • zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii zaplombovaním.

Výkonnostná charakteristika

Kompaktnosť

Kompaktný prístroj sensonic® II radio a objemové meradlo sensonic® II flowsensor sú dodávané pre prietoky 0,6/1,5 a 2,5 m3/h.

Počítadlo sensonic® II calculator  je okrem toho kombinovateľné s lopatkovými alebo Woltmanovými kontaktnými vodomermi, čo umožňuje prietoky o výške 1,5 až 250 m3/h.

Prepínanie medzi meraním tepla a chladu

Rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou je zaznamenaný a meraný v 60-sekundových intervaloch. V rovnaký čas sa automaticky vyhodnocuje zmena medzi meraním tepla a chladu. Napríklad, keď hybridný merač začína s meraním tepla, keď je teplotný rozdiel väčší ako 0° Kelvina a  teplota prietoku je vyššia ako 20° C. Podobným spôsobom sa prepne do režimu studeného, akonáhle teplota vody v prívode potrubí je nižšia ako v spiatočke, takže tam nastáva negatívny teplotný rozdiel a teplota vykurovacej vody je menšia ako 20° C. Objem spotrebovanej energie je potom vypočítaný integrovaným elektronickým mikročipom (ASIC) zo zaznamenaných meraní a rôznych konštánt pre prúdiace kvapaliny (faktor). Výsledná hodnota výpočtu sa potom zobrazí na displeji LCD.

Uložené údaje

Ukladanie posledných dvoch hodnôt k termínu odpočtu prebieha automaticky. Na LCD displeji sú všetky relevantné údaje prehľadne zobrazené v zobrazovacích slučkách.

Na stiahnutie