Contenthub Cover

-

Alles heeft een keerzijde

Onderwerpen: Digitalisering, Organisatie, Duurzaamheid

Stilte voor de storm of stilte na de storm? Wie het weet mag het zeggen, maar dat er iets aan de hand is zal niemand zijn ontgaan. Het laatste cruiseschip uit het ‘oude normaal’ - het MSC Magnifica - heeft op 20 april haar gasten alsook haar bemanning met verbijstering hun intrede zien doen in het ‘nieuwe normaal’ op het vaste land. Zelfs in het ruimtestation ISS zit een bemanning die al heeft mogen ervaren wat het coronavirus met onze samenleving doet.

Alles heeft een keerzijde

Beste relatie,

Maar hoe nu verder? Een goede vraag! En hoeveel schade lopen wij hierdoor als maatschappij op? Een mogelijke krimp tussen de 3,4% en 11,8%; dus ergens tussen zeer dramatisch en absoluut rampzalig. En dat allemaal door corona. Maar alles heeft een keerzijde.

De keerzijde

Voor die keerzijde maak ik het graag zwart/wit, dat geeft een duidelijk beeld op zaken. Onze succesvolle generatie heeft een wereld ‘gecreëerd’ waarin de opgroeiende generatie amper een huis kan kopen en dagelijks wordt geconfronteerd met de potentieel naderende ondergang van onze ooit zo mooie planeet. Zij worden door natuurrampen met hun neus op de feiten gedrukt, maar horen Trump vertellen dat er helemaal niets mis is met moeder natuur. Anders gezegd, global warming bestaat niet. De opgroeiende generatie maakt zicht steeds grotere zorgen over hun eigen toekomst en kansen. En diezelfde generatie – onze eigen kinderen dus – zou toch het allerbelangrijkste voor ons moeten zijn.

Bezinning

Wij hebben, voor zover dat mogelijk is, dus denk ik wel wat recht te zetten. Wellicht moeten we zelfs tot inkeer komen. En dát kan vaak in tijden van of kort na een crisis. Mensen raken de rode draad kwijt en gaan op zoek naar de nieuwe rode draad, vragen om richting en steun. Een crisis is dus ook een periode die kansen biedt. Niet alleen aan ondernemers, maar ook aan de samenleving. Een moment van bezinning, waarbij we wellicht tot andere inzichten komen. Ik noem er een paar;

  • ‘bling bling’ maakt niet zo gelukkig als we dachten
  • familie en dierbaren hebben meer inhoud dan zichtbaar was in vluchtige contacten en gesprekken
  • ‘beter’ is de ‘vijand’ van ‘goed’
  • vertrouwen is iets anders dan vanzelfsprekend
  • als de ruis wegvalt het geluid des levens veel zuiverder is
  • ….en we moeten nog heel veel leren!

Kortom, een periode waarin voor ieder die zoekt iets te vinden is. We moeten echter eerst inzien dat het ‘nieuwe normaal’ veel meer inhoudt dan 1,5 meter. Wat niet wegneemt dat ik ook wel weer eens ouderwets gezellig de kroeg in zou willen met een paar vrienden om me heen, een drankje en lekker kletsen over niks. Dat dan weer wel.

Flexibilisering en transparantie

En wat is er de afgelopen maanden gebeurd bij ista? Op 15 maart werden alle collega’s binnen 24 uur overgezet naar de thuiswerkmodus. Een dergelijke migratie was nog nooit eerder geoefend, maar is geheel vlekkeloos verlopen. Alsof er nooit iets gebeurd was, ging iedereen gewoon weer aan de slag. Inmiddels komen langzaam maar zeker de eerste collega’s weer af en toe naar kantoor, uiteraard onder strikte voorwaarden van het RIVM, wat zeker goed is voor de sociale cohesie. Onze klanten voor wie wij dagelijks met plezier aan de slag zijn, geven aan geen verschil in performance te ondervinden, waar wij uiteraard erg blij mee zijn.

Bovenstaande sterkt mij in de overtuiging dat 100% op kantoor werken tot het verleden gaat behoren. Flexibilisering van de werkomgeving en wellicht zelfs de wijze waarop wij werken, waarbij transparantie een belangrijke plek zal krijgen. Overigens is transparantie ook in toenemende mate van belang in de bestaande Warmtewet, de Nederlandse versie van de Energy Efficiency Directive (EED) die per 2020 aanvullingen krijgt. Transparantie in verbruik, alsook in CO2-besparing voor verbruikers van energie. Momenteel zijn wij drukdoende om onze stookkostenafrekening hierop aan te passen.

Services voor nog meer snelheid en gemak

Een andere ontwikkeling op het gebied van transparantie is de API koppeling die ista momenteel samen met een van de grootste ERP leveranciers voor de corporatiesector realiseert. Deze API koppeling zorgt ervoor dat bijvoorbeeld verhuizingen realtime vanuit het ERP systeem aan ista worden doorgegeven en er vervolgens binnen 24 uur een voorlopige eindnota voor de vertrekkende bewoner als PDF in het ERP systeem wordt klaargezet. Minder fouten en een snellere afwikkeling zijn hiervan het resultaat.

Ook ons monitoringsysteem voor collectieve warmtevoorzieningen ReduQ genaamd, wordt qua transparantie verder uitgebreid met managementrapportage alsook rendementsoverzichten. Wij zijn heel blij met de functionele adviezen dan wel verzoeken die wij krijgen van de vele klanten waar ReduQ inmiddels operationeel is. Als u hier meer over zou willen weten, staan wij zoals gebruikelijk voor u klaar.

Wij werken al 65 jaar intensief samen met onze klanten en zetten dit ook graag in het nieuwe normaal voort. Wij blijven ons focussen op optimalisatie van het bestaande en ontwikkeling van nieuwe zaken en blijven graag met u in gesprek om dit te realiseren.

Hartelijke groet,
Jörg Plönissen

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
Covid-19

Samen zorg dragen voor elkaar! Wat betekenen de richtijnen vanuit het RIVM en de overheid voor onze dienstverlening aan u?

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen