Contenthub Cover

-

Daniël Letterie: De dienstverlening van istaDES is altijd maatwerk!

Onderwerpen: Energie besparen, Duurzaamheid, Innovatie, Verwarming

Inmiddels werkt Daniël alweer 2 jaar bij istaDES en is hij voor de klanten van istaDES geen onbekende meer. Als Business Development Manager is Daniël Letterie vanaf het allereerste contact met de klant zeer nauw betrokken. Tijd voor een nadere kennismaking.

Inventarisatie van alle klantwensen

Veel klanten van istaDES werken al vele jaren samen met ista Nederland voor de verbruiks-afhankelijke afrekening. Een nieuw istaDES project start Daniël altijd met een uitgebreide kennismaking en een inventarisatie van alle klantwensen, zodat een goed beeld ontstaat waar behoefte aan is. Gevolgd door een gedegen plan van aanpak, want de dienstverlening van istaDES is altijd maatwerk.
Kijkend naar dat maatwerk zijn meerdere partijen betrokken, waaronder installatiebedrijven en bijvoorbeeld een warmteleverancier, maar ook diverse afdelingen binnen ista Nederland met wie istaDES nauw samenwerkt. Denk aan de afdeling Techniek alsook het team van Peter Keyzer, de afdeling Debicasso, waar ista Nederland het debiteurenbeheer verzorgt. De toegevoegde waarde die istaDES biedt is een totaaloplossing op het gebied van technisch en financieel beheer van energie-installaties. Met als voornaamste doelen verduurzamen en exploitatiebeheer met o.a. goed renderende installaties. Dit leidt tot minder storingen, energiebesparing en een hogere bewonerstevredenheid!

Verduurzamen: investeringskosten versus productiekosten

“We zien dat woningcorporaties graag willen verduurzamen. Maar hoe pak je dat aan? En welke expertise is waarvoor nodig? Naast organisatorische zaken, zijn er ook de hoge investeringskosten. Bij verduurzamen komt de verhouding tussen investeringskosten en productiekosten totaal anders te liggen. Bij conservatieve energie-installaties heb je te maken met lage investeringskosten en hoge productiekosten. Bij verduurzamen is dat juist andersom. Verduurzamen is goed voor de wereld, er wordt weleens gedacht dat verduurzamen ook goedkoper is, dat is niet het geval. Sinds 1 juni 2019 heeft de wetgever de Warmtewet een halt toe geroepen voor Verhuurders. Vanaf dat moment is het niet langer toegestaan kapitaals- en onderhoudslasten door te belasten. ‘Terug naar werkelijk geproduceerde warmte’ werd het uitgangspunt. Uitbesteden aan istaDES is de oplossing, omdat wij werken in een outsourcingsmodel, waarbij wij middels het inzetten van een gecertificeerd warmtebedrijf de productie van warmte over kunnen nemen.”

istaDES voert het beheer uit, woningcorporatie houdt volledige zeggenschap

“Veel woningcorporaties hebben de expertise niet in huis om te verduurzamen. Dat is ook niet zo vreemd, er is op het gebied van verduurzamen erg veel te regelen. Van vervanging van de energie-installatie tot het aansturen van de installateur en van het afhandelen van bewonersklachten tot en met het incasseren van de energievoorschotten en de afrekening. Al deze zaken kan istaDES uit handen nemen. Het voordeel van de samenwerking met istaDES is dat de woningcorporatie baas in eigen huis blijft.” 

Hoger rendement, minder storingen en energiebesparing is de eerste winst!

“Bij de inventarisatie van alle ketelhuizen wordt gekeken naar de opgestelde installaties en in welke staat deze verkeren. Hiervoor vindt een 0 meting plaats en wordt de conditiescore bepaald, dit is nodig om de MJOP / MJOB te kunnen maken. Daarnaast wordt gekeken naar de complexstrategie van de woningcorporatie in combinatie met de huidige staat van de energie-installaties, waardoor wij samen kunnen bepalen wat de juiste momenten zijn van verduurzaming.
Samenwerking met istaDES betekent ook volledig inzicht in de prestaties van de energie-installaties met de energiemonitoringtool ReduQ. Dit inzicht is nodig om verbeteringen aan te kunnen brengen. Op basis van de eerste resultaten zien we dikwijls dat de installatie en de radiatoren opnieuw moeten worden ingeregeld. Dit leidt direct tot een hoger rendement, minder storingen en een energiebesparing tussen 10-15%, dat is de eerste winst!”

Warmte geen verdienmodel

“Warmte is een van de basisbehoeften van de mens. Van belang is om warmte probleemloos en tegen zo’n voordelig mogelijk tarief te leveren. Dat is voor istaDES altijd het uitgangspunt.
Op dit moment zijn we bezig een seniorenflat te verduurzamen. De beheerder van dit complex had al heel sociale tarieven voor de bewoners en dan is het de kunst om de bewoners in de nieuwe situatie niet méér te laten betalen voor hun warmte. Dat is gelukt. De betreffende bewoners betalen max. 50% van de ACM tarieven.

Hoe we in dit complex verduurzamen?
We hebben de gasketel vervangen door een collectieve warmtepomp met opslag en PVT panelen. De installateur levert gegevens aan, zoals de rendementen die de installatie ‘belooft’ te halen. Op basis daarvan maken wij een business case, een worst case scenario, om de bandbreedtes helder te hebben.
Via ReduQ krijgen we inzicht in de prestaties en kunnen we de storingen en klachten traceren. Zo kunnen we, indien nodig, aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de gewenste KPI’s.”

Begeleiding bewoners

“In een ander complex waren veel koudeklachten. Hiervoor hebben we een plan van aanpak gemaakt. We hebben alle bewoners bezocht en hun klachten in kaart gebracht. Alle klachten hebben we kunnen verhelpen. Persoonlijke begeleiding van de bewoners vinden we belangrijk. Wij merken dat dergelijke huisbezoeken waardevol zijn. Daarnaast hebben we voor de woningcorporatie een andere installateur gezocht, met een duidelijke visie op adequate probleemoplossing.” 

WKO’s, een aparte tak van sport

“Het beheren van een WKO veroorzaakt vaak een spanningsveld tussen comfort, rendement en financiën. In de praktijk merken we dat veel WKO’s in onbalans zijn, er is dan veelal sprake van een koude overschot. WKO’s met een hoog comfort leiden tot hoge kosten en onbalans. Juist hier zien we dat de bewoners vaak stoken met het raam open en een collectieve gasketel moet bijstoken. Echt heel zonde van de energie en de kosten! Onze collega Khalid (istaDES) weet hier heel goed raad mee. Zijn kennis op het gebied van WKO’s zorgt voor balans: optimale afstemming zonder comfortverlies.”

Rapportage geeft een compleet beeld

“1x per kwartaal presenteren wij de klant via een rapportage alle gegevens van de diensten die istaDES en ista uitvoeren. De rapportage heeft zowel betrekking op het rendement, energiebesparing en CO2 emissie, als op financiën (Debicasso), storingen en klachten. Bij storingen en klachten houden we exact bij welke storingen en klachten er zijn geweest en hoe deze zijn opgelost. Van belang is ook of het energieverbruik in lijn loopt met de verwachtingen en of de verduurzamingsslagen die zijn uitgevoerd het gewenste resultaat leveren.

Op deze manier heeft de woningcorporatie een compleet beeld van alle diensten die istaDES en ista uitvoeren.”


Meer weten wat istaDES voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op: 010 245 57 00.

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
istaDES

Vakkundig beheer van uw (duurzame) energie-installaties.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen