Contenthub Cover

-

Keesjan Meijering (AKD): Lastige materie Warmtewet vraagt om overzicht en expertise

Onderwerpen: Digitalisering, Energie besparen, Duurzaamheid, Producten

De wet- en regelgeving voor woningcorporaties verandert continu. Dit vraagt op zich al alertheid als het gaat om een juiste naleving. Daarnaast is met name de Warmtewet voor veel woningcorporaties lastige materie. Keesjan Meijering is ruim 11 jaar advocaat bij AKD en specialist in gebiedsontwikkeling en energierecht (warmte). Hij weet als geen ander hoe belangrijk een goed advies en ondersteuning bij de warmtetransitie en de uitvoering van de Warmtewet kan zijn. Met hem gingen we in gesprek over de samenwerking met woningcorporaties.

Beleving Warmtewet

“De Warmtewet is een heel groot deel van mijn brood en boter. En eerlijk gezegd is het best taai (brood), die Warmtewet. Ik merk dat dat in de markt ook echt zo beleefd wordt; taaie, droge stof waar veel partijen mee worstelen. Ook woningcorporaties, die - tegen wil en dank- tot startmotor van de energietransitie zijn gebombardeerd. En waarvan bij het ontkoppelen van het gas en het koppelen aan warmtenetten al helemaal wordt verwacht dat ze het voortouw nemen.”

Rol woningcorporaties in warmtetransitie

“Samen met Eelkje van de Kuilen begeleiden wij veel woningcorporaties bij hun stappen in de warmtetransitie. Daarbij zijn vragen van belang zoals: Welke rol wil ik, als woningcorporatie, in de warmtetransitie? Ga ik de opwekking en levering helemaal zelf doen? Vraag ik iemand anders om de installatie te exploiteren of sluit ik aan op een groter net? Wat mag ik als corporatie wel / niet betalen qua aansluitkosten? Bij deze vragen komen veel rechtsgebieden kijken, die helaas maar al te vaak niet goed op elkaar aansluiten. Denk alleen al aan de Warmtewet en het huurrecht waarover al jaren discussie bestaat. En dan doet de Woningwet ook nog een flinke duit in het zakje en speelt de relatie met het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) vaak een belangrijke rol. Tel daarbij op dat deze wetgeving behoorlijk vaak wijzigt. Al met al is het niet zo eenvoudig om daarin overzicht te houden, voor veel woningcorporaties is expertise van buitenaf zeer welkom.”

Ondersteuning woningcorporaties

“De afgelopen weken zijn we bezig geweest met dossiers van ongeveer 10 woningcorporaties die wij bijstaan in de verduurzaming van hun woningbezit. Daarnaast hebben we al veel dossiers afgerond en gesloten. We bespeuren een toename in de vraag naar ondersteuning. En dat is ook niet zo vreemd, het vergt veel specialistische kennis van deze lastige materie om de juiste beslissingen te nemen.”

Huurrecht of Warmtewet?

“Wij merken dat woningcorporaties vaak tegen de vraag aanlopen welk regime nu geldt als zij met levering van warmte ‘aan de gang willen’, is dat het huurrecht of de Warmtewet? Ook de Woningwet fietst er dan nog ergens doorheen. Huurrecht of Warmtewet kan tot nogal verschillende uitkomsten leiden, vooral als het gaat om welke bedragen doorgerekend kunnen worden. Als woningcorporatie wil je de financiering rondkrijgen en tegelijkertijd de huurders zo goedkoop mogelijk warmte leveren.”

Transparantie in verbruiksafhankelijk afrekenen en de rol van ista

“We zien ista regelmatig bij de woningcorporaties die we begeleiden en werken heel prettig met hen samen. We zien dat er steeds meer nadruk komt op transparantie; wat wordt er nou geleverd en gemeten? En vooral: hoe kunnen we de prestaties van de energie-installatie verbeteren waardoor de energiekosten verminderen? Voor ista en istaDES liggen daar volgens mij prachtige kansen om woningcorporaties te ontzorgen en te ondersteunen in de onrustige warmtemarkt!”

Meer weten

Wilt u weten wat Keesjan Meijering / AKD voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op via:
KMeijering@akd.nl
088 253 5982
06 15 83 09 40 

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
ReduQ

Voor een volledig inzicht in het functioneren van uw energie-installatie. Dé tool die kan leiden tot veel energiebesparing.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen