Contenthub Cover

-

Mijnketelhuis wordt ReduQ

Onderwerpen: Digitalisering, Producten, Verwarming, Duurzaamheid, Energie besparen

De energiesector is in beweging, waarmee de vraag naar kennis over de ontwikkelingen en de praktische implementatie van duurzame oplossingen groter is dan ooit. ista beweegt mee in deze ontwikkelingen met haar dienstverlening en rol als adviseur.

De energietransitie zorgt ervoor dat steeds meer vastgoedbeheerders overgaan op duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan (hybride) warmtepompen, zonne-energie en WKO’s. De tool Mijnketelhuis geeft inmiddels ook inzicht in deze installaties. Daardoor dekt deze naam niet langer de lading van de mogelijkheden die de tool biedt. Vanaf heden is de naam dan ook gewijzigd naar ReduQ.

Waarom ReduQ

Omdat ReduQ voor reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot staat, met een Q voor quality! Een allesomvattende naam waarmee we de toekomst in kunnen! Behalve deze naamswijziging verandert er voor de gebruiker niets. Wel maken we direct van de gelegenheid gebruik u te informeren over de extra’s die de tool inmiddels biedt en lichten we graag toe wat ReduQ aan voordeel biedt, mocht u nog niet bekend zijn met deze tool.

Wist u dat het verwarmen van uw complexen ongeveer 60% van de totale energiekosten bedraagt?

In het kader van de Warmtewet, EED en de Informatieplicht is het van belang zo efficiënt en voordelig mogelijk warmte te leveren aan uw bewoners en te voldoen aan de warmtevraag in uw complex(en). Met een goed waterzijdig ingeregelde installatie kunnen de energiekosten maar liefst 20% omlaag worden gebracht.

Inzicht

Het is daarom niet alleen van belang de warmte individueel te meten en te monitoren, maar ook om precies te weten wat er in uw ketelhuis en/of duurzame energie-installatie gebeurt. Dat is mogelijk met ReduQ. Deze online tool biedt u alle informatie om het warmteaanbod goed af te stemmen op de warmtevraag en waarmee u veel energie kunt besparen. Dit doen wij door alle energiestromen te meten en te monitoren, waardoor u inzicht krijgt in het functioneren van de energie-installatie. Met dit inzicht kunnen o.a. storingen adequaat verholpen worden, energiebesparende maatregelen genomen worden, dan wel een traject voor verduurzaming worden ingezet.

Nieuwe functionaliteiten

Al uw installaties met rendement in één overzicht

Voorheen moest u ieder object apart selecteren om het rendement te zien, niet zo handig wanneer u meerdere gebouwen in beheer heeft. Dus bieden wij nu één overzicht met al uw rendementen, dat is wel zo prettig en maakt sneller schakelen mogelijk.


Meerdere energiebronnen

Naast de traditionele ketel rendementsmeting brengt ReduQ ook de COP van een warmtepomp en de balans van een WKO in beeld. Doordat steeds meer gebouwen gebruik maken van meerdere warmtebronnen heeft ista een verhoudingsfunctie toegevoegd waarmee direct te zien is of uw duurzame warmtepomp voldoende energie levert t.o.v. de ketel.

Prestatie rapportage

Behalve rendement, zijn er tal van zaken die essentieel zijn voor u als beheerder in het optimaal functioneren van uw energie-installatie. ReduQ biedt een rapportage waar u of uw onderhoudspartij mee aan de slag kan.

Advies en ondersteuning

Goed beheer vergt tijd en expertise, ista heeft de specialisten in huis die zorgdragen voor een goede energiehuishouding. Nieuwsgierig wat ReduQ nog meer voor u kan betekenen? Neem contact op met Martin Hilkhuysen, Commercieel Manager ReduQ. Bereikbaar via 0655219216 en martin.hilkhuysen@ista.nl

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen