Contenthub Cover

-

ista Keuze Budget

Onderwerpen: Innovatie, Digitalisering, Duurzaamheid, Organisatie

Onlangs introduceerde ista het ista Keuze Budget (iKB) voor haar medewerkers. Met dit iKB kunnen medewerkers een groot deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen behoefte samenstellen.

Een andere kijk op zaken

Als organisatie wil je uit elke situatie lering trekken om structureel de kwaliteit te verbeteren. Wat kan ista in de toekomst anders doen om een aantrekkelijke werkgever te blijven? De pandemie dwingt ons meer dan ooit om wendbaar te zijn en na te denken over de inzetbaarheid van medewerkers en middelen op een duurzame manier. De ‘work-life balance’ is al langere tijd van toenemend belang voor jongere collega’s.

Nu ‘thuiswerken’, vanwege corona, voor velen de opgelegde standaard is, zien wij het 'thuiswerken' als een kans om onze werknemers op lange termijn meer flexibiliteit te bieden qua werkplek. Uiteraard gebaseerd op wederzijds vertrouwen qua inzet en performance. Met alle veranderingen in ons dagelijks functioneren gedurende het afgelopen jaar, was dit direct hét moment om onze arbeidsvoorwaarden verder te bestuderen en te flexibiliseren waar nodig.

In dit artikel vragen wij Noortje Snijders, HR-Adviseur bij ista Nederland hoe zij deze veranderingen ervaart en hoe er draagvlak voor deze nieuwe voorwaarden is gecreëerd binnen het team.

Waarom een ista Keuze Budget?

“ista wil een sociale werkgever zijn en blijven, met gemotiveerde en gezonde medewerkers die voorzien zijn van de juiste kennis en kunde. Wij geloven dat het bieden van keuzes bijdraagt aan een blije en gezonde medewerker op lange termijn. Elke medewerker zit in een andere levensfase en heeft andere wensen of behoeftes. Met een aantrekkelijk, modern arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat er meer flexibiliteit, keuzevrijheid en een betere work-life balance voor onze huidige en toekomstige medewerkers."

ista heeft een divers team met teamleden die soms al heel lang bij ons werken, je kunt je voorstellen dat veranderingen als deze niet zo 1-2-3 worden doorgevoerd en eerst draagvlak moeten hebben. We zij hierbij dan ook niet over één nacht ijs gegaan."

Breed draagvlak iKB

"De directie, de ondernemingsraad en HR hebben tijdens een gezamenlijke brainstormsessie aan elkaar gepresenteerd wat iedereen belangrijk vindt. Eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit, vertrouwen, uniformiteit en een goede werk/privé balans kwamen hier het meest naar voren.

De uitkomst van de brainstormsessie is vervolgens uitgewerkt in de vorm van een conceptvoorstel en tijdens (online) sessies doorgenomen met het personeel. Wie dit wilde kon aanhaken en mocht zijn visie inbrengen. Dit voorstel is vervolgens juridisch getoetst en daarna via diverse digitale sessies met alle medewerkers doorgenomen. Doordat iedereen de mogelijkheid had bij het proces betrokken te zijn wordt het iKB ook breed gedragen. Natuurlijk zijn er nog vragen, maar het is goed om te zien dat iedereen bereid is mee te werken aan deze verandering."

En nu?

"De komende periode kan iedereen wennen aan de nieuwe mogelijkheden en faciliteiten. Zo werken we bijvoorbeeld met een ander administratief systeem, waarin de medewerkers zelf hun keuzes kunnen maken. In januari zijn er al veel keuzes gemaakt zoals het, op een ander moment dan in vorige jaren gebruikelijk, uitkeren van vakantiegeld en 13e maand. Waar we voorheen werkte met een kloksysteem om ADV op te bouwen, kan nu extra verlof worden aangekocht. We zijn bewust gestart met een beperkte keuze, die op termijn wordt uitgebreid. Te denken valt aan zaken als aanvullend pensioen en een webshop waar je kunt kiezen voor zaken die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het begin is gemaakt en we kijken met vertrouwen naar de verdere implementatie van het iKB."

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
Innovatie

We maken ideeën mogelijk

Met al onze energie.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen