symphonic 3 sensor net - rádiový systém novej generácie

Rozpočítanie nákladov - jednoducho, spoľahlivo a pohodlne.

 

S rádiovou technológiou vám ponúkame maximálne pohodlie a flexibilitu pri procesoch odpočtov a rozpočítania energií a vody. Všetky dáta z pomerových rozdeľovačov tepla, vodomerov, meračov tepla a iných meračov energií (elektrometer, plynomer) sú prenášané automaticky cez rádiovú sieť bez potreby vstupu do bytov. Už žiadne termíny odpočtovej služby! Získate jednoduchý a rýchly odpočet dát zo všetkých meračov a tiež eliminujete prípadne chyby spôsobené ľudským faktorom. Merače vybavené digitálnou a rádiovou technológiou sú presnejšie a lepšie chránené proti neoprávnenej manipulácii či zneužitiu dát. Správca, ako aj užívatelia bytov, môžu sledovať  svoju spotrebu energií cez portálové služby ista24.

Srdcom rádiového systému je zbernica dát memonic 3 radio net. Jej úlohou je administrácia a riadenie rádiovej siete,  komunikácia s nainštalovanými zariadeniami, zber dát a ich transfer do centrálneho dátového skladu cez rádiovú službu GSM/GPRS.

Všetky meracie prístroje majú integrovaný rádiový modul, ktorý zabezpečuje obojsmernú komunikáciu. Princíp obojsmernosti  spočíva v tom, že v prípade, ak nie je možná priama komunikácia prístroja so zbernicou, prístroj pošle údaje cez najbližší prístroj v dosahu. Tým sa zabezpečí vysoká spoľahlivosť prenosu údajov.

Ďalšou výhodou obojsmernej komunikácie je, že za bežnej prevádzky je rádiový modul pasívny a aktivuje sa iba na požiadavku. Prenos dát je v plánovaných intervaloch (podľa požiadavky), čo znižuje zaťaženie životného prostredia nadbytočnými rádiovými signálmi - tzv. elektrosmogom.

 
 
Ako ista rádiový systém funguje:

Kliknite na symboly a dozviete sa ako prístroje komunikujú.

Naše rádiové moduly pre ľahkú integráciu do vašich prístrojov

memonic® 3 radio - zbernica dát
memonic3 radio net

Zbernica dát - memonic3 radio net

Zbernica eviduje a ukladá údaje zo všetkých rádiových meracích prístrojov umiestnených v objekte. Dokáže naraz obsluhovať až 1000 meracích zariadení a ukladá denné odpočty za posledné 3 mesiace, 18 koncomesačných odpočtov a 3 koncoročné odpočty. Zariadenie je umiestnené v spoločných priestoroch objektu a jeho výnimočnosť spočíva vo veľkom rozsahu prijímania signálu. Na štandardný bytový dom (8-10 poschodí) postačuje jedna zbernica. Napája sa výlučne z batérie s dlhou životnosťou 10 rokov, plus 2 roky rezervy. Proti neoprávnenej manipulácii je zabezpečená viacnásobnou plombou, prenos dát je šifrovaný. V prípade potreby je prostredníctvom memonic 3 radio net možná reparametrizácia meracích zariadení v objekte.

Rádiové moduly pre plynomery, elektromery a domové prietokomery

Rádiový modul pulsonic 3 radio je vybavený vysielačom, ktorý umožňuje integráciu konvenčných zariadení s kontaktným výstupom do nášho rádiového systému symphonic 3 sensor net. Tento rádio modul sa jednoducho pripojí k prístrojom s kontaktným výstupom, pričom dokáže ukladať namerané hodnoty a vysielať ich prostredníctvom rádiového prenosu. Takto môžeme pripojiť tradičné zariadenie priamo z palety produktov ista, ako aj  prístroje od iných výrobcov (napr. plynomer, elektromer a iné...)

Výhody:

  • pulsonic 3 radio ukladá 14 koncomesačných odpočtov a 2 koncoročné odpočty, čo umožňuje mesačný zápis hodnôt spotrieb pre mechanické zariadenia s valčekovou čítačkou, napr. plyn, elektrika alebo domové prietokomery s kontaktným výstupom alebo so S0 rozhraním.
  • Integrácia plynu, elektriny alebo domových prietokomerov do rádiového systému ista symphonic 3 tvorí základ pre získanie celkového prehľadu o energetickej účinnosti v nehnuteľnostiach.
  • pulsonic 3 radio  integruje meracie prístroje do rádiového systému ista jednoduchým spôsobom a  dopĺňa celkový prehľad údajov o spotrebách v objekte.
Rádiové moduly pre merače tepla

Jednoduchou montážou prístroja  optosonic 3 radio net  sa docieli integrácia konvenčných  meračov tepla - sensonic II do rádiového systému. Zariadenie optosonic 3 radio net je pripojené cez optické rozhranie merača tepla, pričom dokáže ukladať namerané hodnoty z merača a vykonávať rádiový prenos týchto dát. optosonic 3 radio net je možné inštalovať na merače tepla aj dodatočne.

Vaše výhody:

  • vďaka modulu optosonic 3 radio net  je merač tepla súčasťou rádiového systému a ponúka všetky výhody rádiového zberu dát;  
  • zariadenie je integrované jednoduchým spôsobom do rádiovej siete cez optické rozhranie;
  • modulárna konštrukcia prístrojov sensonic II a optosonic 3 rádio umožňuje umiestniť dané prístroje na ľubovolné miesto v danom dosahu, pričom miestam, ktoré boli predtým rádiovo tienené sa takýmto spôsobom dokáže vyhnúť. Rádiový komunikačný modul je jednoducho umiestnený za "rádiovou bariérou".