symphonic® 3 sensor net - rádiový systém

Najnovšia rádiová technológia symphonic 3 sensor net zahŕňa koncové meracie prístroje (merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, prípadne aj elektromery a plynomery), komunikačný uzol - zbernicu dát a vysoko spoľahlivú automatizovanú sieť na prenos dát - systém AMM (Automatic Meter Management). Jadrom systému je zbernica dát memonic 3 radio net, ktorá koncentruje všetky údaje z koncových prístrojov a prostredníctvom rádiovej siete GSM/GPRS ich prenáša k ďalšiemu spracovaniu.  AMM systém zabezpečuje elektronické spracovanie a transfer dát, ich selekciu, archiváciu a export do softwarových aplikácií konečného užívateľa, akými sú  programy pre rozpočítanie nákladov na energie a vodu, energetické monitoringy a správcovské programy.

 

 

memonic® 3 radio net - zbernica dát

Úlohou zbernice dát je administrácia a riadenie rádiovej siete, komunikácia s nainštalovanými zariadeniami, zber dát a ich transfer do centrálneho dátového skladu. Prenos dát zabezpečuje rádiový modul, ktorý je integrovaný v meračoch. Všetky rádiové zariadenia ista pracujú na princípe obojsmernosti, ktorá významne zvyšuje spoľahlivosť prenosu dát z koncových prístrojov. V prípade, ak nie je možná priama komunikácia prístroja so zbernicou, prístroj pošle informáciu cez najbližší prístroj. Zbernica je tak schopná zozbierať údaje zo všetkých rádiových prístrojov, ktoré sú v dosahu 50 metrov od zbernice bez potreby inštalácie prídavných zariadení, ktoré často navyšujú počiatočné náklady. Na štandardný bytový dom tak postačuje 1 zbernica, ktorá sa napája na lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov.

Spoľahlivosť a zabezpečenie dát

Rádiová technológia, použitá v prístrojoch ista, zaručuje jedinečnú spoľahlivosť prenosu údajov z koncových prístrojov. Chyby pri odpočtoch či ich zápise do systému rozpočítania sú minulosťou. Všetky prístroje a softvérové prvky sú chránené a šifrované najprísnejšími nástrojmi, a tým je zaistená bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú spracovávané v súlade s novými pravidlami na ochranu osobných údajov (GDPR).

 

ista24 - efektívny energetický manažment

Technologicky vyspelý systém denne aktualizuje dáta o spotrebe a stave meračov na internetovom portáli www.ista24.sk. Správcovia a vlastníci bytov tak môžu sledovať, či v objekte nedochádza v oblasti spotreby k nežiaducim javom, ktoré je možno jednoducho identifikovať a následne odstrániť (napr. manipulácia s meradlami, únik vody, nulové spotreby, pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia...). Viac o našich portálových službách sa dozviete tu.