Rookmelders voorkomen geen brand, maar waarschuwen slechts bij rookontwikkeling

Betrouwbare bescherming met de fumonic rookmelder

Helaas is een brand niet altijd te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u op tijd gewaarschuwd wordt om in zo'n situatie juist te kunnen reageren.

Het belangrijkste doel van een rookmelder is het bieden van bescherming met een alarmering, zodat u en uw huisgenoten op tijd kunnen vluchten bij een (beginnende) brand. Met de fumonic rookmelder bent u goed beschermd. De rookmelder waarschuwt u bij rookontwikkeling. Dit is vooral 's nachts van groot belang, omdat u niet kunt ruiken als u slaapt.

Maandelijkse functiecontrole van de fumonic

Een rookmelder moet altijd goed werken. Daarom wordt de fumonic iedere maand gecontroleerd. Omdat de fumonic is voorzien van een radiomodule, vindt de maandelijks controle van de rookmelder plaats via radiografische uitlezing. Hier merkt u niets van. Omdat deze controle op afstand gebeurt hoeft niemand hiervoor in uw woning te zijn. En u heeft de zekerheid dat uw rookmelder regelmatig worden gecontroleerd op een juiste werking.

Deze functies van uw rookmelder worden iedere maand gecontroleerd.

◼ Batterijcapaciteit

◼ Verstopping en vervuiling in de rookmelder

◼ Montage van de rookmelder

◼ Het alarm

Geteste veiligheid

De rookmelder fumonic voldoet aan de Europese normen en richtlijnen, is VDS-getest en voorzien van het Q-label keurmerk, waarmee de best mogelijke resultaten en veiligheid kunnen worden bereikt. De fumonic heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar.

Hier vindt u alles dat u moet weten over de fumonic rookmelder