Uitlezen meterstanden

Hoe weet ik wanneer mijn meterstanden afgelezen worden?

• Zijn uw radiatoren voorzien van radiografisch uitleesbare meters, dan is een bezoek van de meteropnemer niet nodig. De meterstanden worden dan namelijk via een modemverbinding bij ista Nederland op kantoor uitgelezen.

•  Als de meters afgelezen moeten worden, krijgt u bezoek van een meteropnemer. Deze kondigt zijn bezoek ruim van tevoren aan d.m.v. een kaart bij u in de brievenbus. Hierop staan de datum en tijdstip van zijn bezoek vermeld.

• Als u op aangegeven datum en tijdstip echt niet thuis kunt zijn, kunt u een nieuwe afspraak maken met de meteropnemer. Doet u dat niet en de meteropnemer treft u niet thuis aan dan laat hij wederom een kaart bij u in de brievenbus achter waarop zijn naam en telefoonnummer vermeld staan, zodat u zelf binnen 5 dagen een nieuwe afspraak kunt maken. Pas als u dan nog niet reageert, zijn wij genoodzaakt het verbruik te schatten.

Wat gebeurt er als de meter(s) in mijn woning niet zijn afgelezen?

Als de meters in uw woning niet zijn afgelezen, wordt uw warmteverbruik geschat op basis van het laatst afgelezen verbruik.
Indien u zogeheten 'doortelmeters' heeft, dan wordt bij de eerstvolgende registratie het geschatte verbruik op de dan afgelezen stand in mindering gebracht.
Het is echter van groot belang dat alle meters in het woningencomplex tijdig worden afgelezen. Dit zorgt voor een nauwkeurige en correcte afrekening.

Is er in de afrekening rekening gehouden met mijn verhuizing?

Indien met uw verhuizing rekening is gehouden, kunt u dit op uw afrekening zien.
Rechts bovenaan de afrekening staat de afrekenperiode vermeld. Hieraan kunt u zien of de stookkosten inderdaad betrekking hebben op de periode waarin u de bewoner bent geweest.

Moet ista Nederland elk jaar mijn woning bezoeken om de meterstanden af te lezen?

In een aantal gevallen is het nog steeds noodzakelijk dat ista Nederland uw woning bezoekt om de meterstanden op te nemen:

•  Bij verdampingsmeters moet de meteropnemer, naast het aflezen van de meterstand, een nieuwe meetbuis plaatsen voor de volgende afrekenperiode.
 
•  Bij de elektronische meters zonder radioregistratie is een bezoek van de meteropnemer eveneens noodzakelijk.

•  Als er meters geplaatst zijn van het type doprimo® radio, dan is een bezoek van de meteropnemer niet meer nodig. De meterstanden worden dan namelijk buiten de woning afgelezen op een centrale plaats in het flatgebouw. Of via een modemverbinding bij ista Nederland op kantoor.

Hoe lees ik mijn meterstanden uit?

U kunt de meterstanden ook zelf aflezen. Onderstaand leggen we per metertype uit hoe u dat doet.

  • Indien uw radiatoren nog zijn voorzien van verdampingsmeters van het type clorius 8 of exemper® ziet u in de meter twee meetbuizen. De meetbuis aan de rechterzijde heeft betrekking op het huidige stookseizoen. Deze moet u dus aflezen.  U leest de meters op de schaalverdeling af op 0,25 eenheid nauwkeurig. Als de meteropnemer komt, plaatst hij deze meetbuis na de registratie aan de linkerzijde van de meter. Zo kunt u achteraf nog even rustig controleren of de standen correct zijn geregistreerd. De clorius 7 verdampingsmeter heeft één meetbuis, die u op dezelfde wijze kunt aflezen.
  • Bij elektronische meters van het type doprimo® (met lipje aan onderkant) leest u de meterstand af van het display (venster). Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • Het type doprimo®II heeft aan de onderzijde een tiptoets. Als u deze aanraakt, wordt op de bovenste regel in het venster de actuele meterstand zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • Bij de doprimo®III is continu afwisselend de huidige meterstand (met een 2 voor het verbruik) en de meterstand van de afgelopen afrekenperiode (met een A voor het verbruik) zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.
  • De doprimo®radio is de meest actuele radiografisch uitleesbare warmtekostenverdeler. Met een druk op de knop onder het afleesvenster, zijn afwisselend de huidige meterstand (met een 2 voor het verbruik) en de meterstand van de afgelopen afrekenperiode (met een A voor het verbruik) zichtbaar. Hier treft u de brochure aan van dit meetsysteem.

De elektronische meter slaat de meterstanden op, zodat ook in een later stadium nog te controleren is of de juiste meterstanden zijn verwerkt.
In de meeste woningen zijn voorzien van radiografische warmtekostenverdelers, die dagelijks op afstand worden uitgelezen. 
Indien in uw woning nog geen radiografische warmtekostenverdelers zijn toegepast, dan komt de meteropnemer een keer per jaar uw meterstanden registreren. Hij laat een opnamebon bij u achter.