Wat doet ista

ista staat voor nauwkeurige verbruiksafhankelijke afrekening van energie-, warmte- en waterverbruik in complexen met een collectieve energievoorziening. 

Jaarlijks stellen wij namens de verhuurder een afrekening voor de bewoners op, waarbij wij de werkelijk gemaakte energiekosten verrekenen met het maandelijkse voorschot. 

Wat betekent dat
Dit betekent dat ista, in opdracht van de beheerder, het individuele warmte-, water- en/of energieverbruik van alle bewoners van het complex meet en registreert. Vervolgens geeft de beheerder van het complex ons de gemaakte kosten en/of de gigajoule tarieven op en de bewonersgegevens, waarin ook verhuizingen en voorschotbedragen zijn verwerkt. Op basis van al deze gegevens, maakt ista voor iedere bewoner de individuele afrekening.

Daarnaast kan ista ook de incasso en facturatie verzorgen. En bij vragen over de afrekening kunnen zowel beheerders als bewoners terecht bij onze afdeling Klantenservice.

Hierdoor kunnen wij u, als woningcorporatie / vastgoedbeheerder, geheel ontzorgen.
En helpen wij u, als bewoner, bij het besparen van energie. U betaalt namelijk alleen voor uw eigen verbruik, dus zuinig gebruik van warmte en water leidt tot een lagere afrekening!

ista is geen energiebedrijf
ista is geen energiebedrijf en levert dus geen energie, warmte en water. Als dienstverlenende organisatie verlenen wij onze diensten aan o.a. woningcorporaties, VvE beheerders, commercieel vastgoedbeheerders, particuliere VvE’s, administrateurs en installateurs.

In opdracht van hen leveren en installeren wij de meters en registreren de verbruiken. Op basis van deze verbruiken en de totaal te verdelen kosten van het complex en/of tarieven die de beheerder aan ons opgeeft, maken wij voor iedere bewoner / huurder de individuele afrekening.  

Dienstverlening op basis van nauwkeurige verbruiksmeting

ista maakt gebruik van apparatuur voorzien van de nieuwste radiotechnologie, waarmee ista alle verbruiken op afstand kan monitoren en uitlezen. Het betreft apparatuur en software die speciaal door en voor ista is ontwikkeld. Ook bestaande conventionele apparatuur kunnen wij zo voor u inregelen, dat al uw kostensoorten gespecificeerd en nauwkeurig kunnen worden afgerekend.

Kostensoorten als:  

  • warmte
  • koud- en warmwater 
  • gas
  • elektra
  • overige servicekosten

Daarnaast biedt ista diverse aanvullende diensten om het voor u als beheerder nog gemakkelijker te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan onze dienst Debicasso, waarmee wij ook uw financiële traject rondom de afrekening van u kunnen overnemen.

Meer informatie over deze dienst en onze andere diensten vindt u hier.

De wereld van ista - istaDES