Bytový vodomer modilys® m

Popis vodomeru

Vodomer modilys m meria s veľkou presnosťou už pri nízkom prietoku. To je jedna z výhod pokiaľ chceme s čo najvyššou presnosťou porovnať spotrebu na bytových vodomeroch s fakturačným vodomerom bytového domu alebo presnejšie analyzovať napríklad nežiaduci únik vody.

Vodomer modilys m je vybavený rotačným piestom na meranie spotreby studenej a teplej vody. Vďaka vysokej citlivosti merania (R 160 MID) dokáže modilys m zaznamenať hodnoty pri prietoku nižšom ako 1liter za hodinu, čím významne znižuje rozdiely medzi hodnotami nameranými na hlavnom vodomere a hodnotami z bytových vodomerov. V rozsahu bežne používaných prietokov a v prípade preťaženia siete sa jeho presnosť približuje k 100%.

Pre zvýšenie pohodlia môže byť vodomer modilys m kedykoľvek doplnený o rádiový modul, ktorý je možné jednoduchým spôsobom pripojiť na meradlo.

Odpočet sa tak môže vykonať diaľkovo bez vstupu do bytov.

Výhody vodomeru

 • vysoká presnosť merania
 • nábeh merania od nízkych hodnôt prietoku
 • konštantná presnosť v čase
 • presnosť a citlivosť je nezávislá na polohe montáže
 • posilnená antimagnetická ochrana
 • telo vodomeru v prevedení mosadz
 • nestaviteľné počítadlo, dobre čitateľné hodnoty námeru

   Možnosti využitia a služieb

   • internetový portál na analýzu a sledovanie spotrieb
   • hlásenie únikov vody
   • analýza odchýlok spotreby medzi bytovými vodomermi a hlavným domovým vodomerom
   • elektronická výmena dát
   • modul radio, contact, mbus
   • prenájom a údržba vodomerov

   Informácie na stiahnutie: