Fordelingsvandmålere

domaqua er en serie en-strålede vandmålere beregnet til registrering af koldt- eller varmtvandsforbrug. Målerne kan anvendes som fordelingsmålere, så udgifterne fordeles korrekt mellem forbrugsstederne.

Læs mere