Radiomodul til øvrige målere

Radiomodulet muliggør integrationen af konventionelle målere i vores radiosystem. Det gemmer de målte værdier fra eksempelvis gasmålere samt fra olie- og elmålere og overfører dem til Varmekontrols datacenter.