Fordelingsregnskaber

Fordelingsregnskaber

Få mere tid - lad Varmekontrol klare regnskabet

Hvis der i en ejendom er tilsluttet flere brugere til et fælles varmeanlæg, skal udgifterne til varmen jf. loven fordeles på baggrund af individuel måling af den enkeltes forbrug. På samme måde er der mange, som ønsker at fordele udgifterne til vand. Lader du Varmekontrol stå for måling og aflæsning af forbruget samt udarbejdelse af vand- og varmeregnskabet, opnår du følgende fordele:

  • Professionel rådgivning om forbrugsmåling ved nybyggeri, ombygning og renovering
  • Præcise måleraflæsninger
  • Mulighed for trådløs og central fjernaflæsning - slut med at forstyrre beboerne i ejendommen
  • Højteknologiske varme- og vandmålere - som alle er typegodkendt af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK
  • Korrekt fordelingsgrundlag - og mindst mulig administration for dig

Solid service hele vejen

Med Varmekontrol som partner er fordelingen af udgifterne til vand- og energiforbruget i trygge hænder. På den måde får du som administrator mere tid til andre opgaver. Du får således ikke kun hjælp til at vælge den rigtige måler. Vi sørger også for opsætning, vedligeholdelse og aflæsning af målerne. Desuden udarbejder vi et fordelingsregnskab til dig sammen med en individuel opgørelse til hver beboer.

Spørgsmål?

Er du beboer og har du spørgsmål til dit eget forbrug af vand og varme?
Så ring til Beboerlinjen på 77 32 33 34 (hverdage ml. 9-14).

Er du ansvarlig for ejendommens vand- og varmeregnskab, og har du spørgsmål til fordelingsregn skabet?
Så ring til Administratorlinjen på 77 32 33 44 (hverdage ml. 9-14).

Mere information

Sådan bliver varmeregningen til ...