Sværere at rette fejl

Udlejere og de virksomheder, der udarbejder forbrugsregnskaber bliver sorteper i forbindelse med forenklingen af lejeloven (privat udlejning) pr. 01. juli 2015. Der er nemlig sket store forringelser i forhold til muligheden for at rette fejl i regnskaberne. Det kan koste udlejerne dyrt – vel at bemærke uden at de har en mulighed for at gøre noget ved det.

Forringelsen består i, at fejl i det først fremsendte regnskab fremover skal være rettet indenfor den normale regnskabsdeadline. Det vil i praksis være nærmest umuligt! Sker det ikke, mister udlejeren retten til at opkræve tillægsbetaling.