Anleggets totale fyringsomkostninger

Dette er summen av energiutgifter og faste utgifter.

Tilbake