Energiutgifter

Her fremkommer anleggets direkte energiutgifter i løpet av fyringssesongen (olje, strøm eller fjernvarme som er kjøpt/brukt i løpet av fyringssesongen). Opplysninger om de direkte energiutgiftene er innhentet hos anleggets forretningsfører.

Tilbake